Навигација

МИМФ7 - Својства и примена стакла

Спецификација предмета
НазивСвојства и примена стакла
АкронимМИМФ7
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаПредмет упознаје студенте са аспектима стакластог стања, структурним и кинетичким теоријама настанка стакла. Студенти усвајају знања неопходна за спречавање и/или контролу кристализације. Студенти се упознају са термодинамичким основама и механизмом фазног раздвајања. На основу усвојених знања o својствима стакала, студенти анализирају својства стакластих материјала у функцији састава и дефинишу процес добијања материјала жељених особина. Студенти се упознају са комерцијалним и специјалним врстама стакала.
   Исходи учења (стечена знања)Стицање знања о структури, специфичним својствима стакала и процесима добијања стакала која омогућавају добијање комерцијалних и специјалних стакала прилагођених одређеној намени. Студенти се упознају са механизмом фазног раздвајања у стакларским системима и стичу знања неопходна за разумевање процеса добијања фазно раздвојених стакала различите намене. На крају курса студенти су овладали комплексном везом састав-структура-својства-примена.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКласификација стакала. Стакласто стање. Структура стакла. Структурне и кинетичке теорије настанка стакла. Фазно раздвајање. Контролисана кристализација. Својства стакла у течном стању и методе одређивања. Својства стакла у чврстом стању и методе одређивања. Веза састав-структура-својства-примена. Комерцијална стакла. Специјална стакла. Стакла за спајање. Обојена стакла. Опална стакла. Оптичка стакла. Фотосензитивна стакла. Фотохромна стакла. Термозаштитна стакла. Стакла која пропуштају IR зрачење. Стаклокерамика. Стаклокерамика са малим коефицијентом топлотног ширења. Машински обрадива стаклокерамика и стаклокерамика велике механичке чврстоћа. Синтерована стаклокерамика. ; ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. W. Vogel, Кемија стакла, СКТХ, Загреб, 1985. ;
   2. M. Јовановић, Н. Благојевић, Љ. Костић-Гвозденовић, Практикум из технологије стакла, TМФ, 1997. ;
   3. J. Shelby, Introduction to Glass Science and Technology, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1997.
   4. I. Gutzow, J. Schmelzer, The Vitreous State, Springer – Verlag, Berlin, 1995.
   5. J. Hlavač, The Technology of Glass and Ceramics, Elsevier, Amsterdam, 1982.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   300
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања комбинована са рачунским примерима.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари10