Навигација

МИМБ3 - Биокомпозитни материјали

Спецификација предмета
НазивБиокомпозитни материјали
АкронимМИМБ3
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са биокомпозитним материјалима који се примењују у медицини и стоматологији. Предвиђено је да студенти овладају методама добијања и да стекну увид у структуру, својства и примену биокомпозита. Избором конституената, њиховог удела и геометрије, студенти би овладали могућношћу дизајнирања композита са унапред задатим својствима. Предвиђено је стицање основних сазнања о биокомпатибилности имплантата.
  Исходи учења (стечена знања)Предмет упознаје студенте са методама добијања, структуром и својствима биокомпозитних материјала који се примењују у стоматологији, ортопедској и максилофацијалној хирургији. Предмет такође даје основе испитивања механичких и површинских својстава као и биокомпатибилности. У оквиру предмета предвиђена је самостална израда семинарског рада.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Увод у основе структуре и својстава биокомпозита и материјала који улазе у њихов састав. 2. Примена биокомпозитних материјала. 3. Биокомпозити са металном матрицом. 4. Биоактивни и инертни биокерамички композити. 5. Биокомпозити са полимерном матрицом. 6. Дентални композити. 7. Цементни композити. 8. Механичка својства биокомпозита и њихово коришћење у дизајнирању ортопедских имплантата. 9. Површинска својства, деградација и биокомпатибилност. 10. Нанокомпозитни биоматеријали. 11. Биокомпозитна нановлакна и скафолди.
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Н. Игњатовић, Д. Ускоковић, Композитни биоматеријали, Биоматеријали, ИТН САНУ и Друштво за истраживање материјала, 2010.
  2. П. Ускоковић, И. Балаћ, Моделирање микромеханике код честично композитних биоматеријала, Биоматеријали, ИТН САНУ и Друштво за истраживање материјала, 2010.
  3. J. Park, R.S. Lakes, Biomaterials-An Introduction, Springer Science+Business Media, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставеИнтерактивна предавања, израда семинарских радова са припремом, прегледом литературе и анализом завршеног рада
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања25Писмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари25