Навигација

МХНХ1 - Припрема воде за пиће

Спецификација предмета
НазивПрипрема воде за пиће
АкронимМХНХ1
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања о условима за хигијенску исправност воде за пиће и процесима обраде који омогућавају постизање и одржавање хигијенске исправности воде, полазећи од различитих врста природних вода. ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су овладали знањима која им омогућавају да конципирају и управљају системима за припрему воде за пиће.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеФизичко-хемијска својства и параметри квалитета природних вода. Хигијенска исправност воде за пиће и максимално допуштене концентрације примеса. Одређивање параметара квалитета воде за пиће. Процеси обраде вода за припрему воде за пиће. Припрема воде за пиће од подземних вода. Припрема воде за пиће од површинских проточних вода. Припрема воде за пиће од површинских стајаћих вода. ; ;
  Садржај практичне наставеАдсорпционе карактеристике адсорбената, одређивање термодинамичких и кинетичких параметара адсорције; фотокаталитичка разградња загађујућих материја у води; одређивање параметара квалитета воде. У току курса студенти одлазе у посету погонима за припрему воде за пиће. ;
  Литература
  1. Интерни материјал Катедре за НХТ
  2. С.Гаћеша, М.Клашња, Технологија воде и отпадних вода, Југословенско удружење пивара, Београд, 1994.
  3. Degremon, Техника пречишћавања вода (превод), Грађевинска књига, Београд, 1976
  4. J.C.Crittenden, R.R.Trussell, D.W.Hand, K.J.Howe, G.Tchobanoglous, Water Treatment: Principles and Design, John Wiley & Sons. Inc. 2005.
  5. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања, лабораторијске вежбе и посете погонима за припрему воде за пиће.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава30Усмени испит70
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари