Навигација

МБИБ5 - Метаболичко и генетичко инжењерство

Спецификација предмета
НазивМетаболичко и генетичко инжењерство
АкронимМБИБ5
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомда није слушао Метаболичко и генетичко инжењерство на основним студијамаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је стицање основних научних и академских знања, способности и вештина из области метаболичког и генетичког инжењерства ради побољшања производних ћелијских врста и организама, повећања приноса процеса или пак коришћења за друге намене (дијагностика, медицина, криминалистика итд).
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање значаја и примене генетичког и метаболичког инжењерства, овладавање техникама генетских манипулација и метаболичког инжењерства који се користе у различитим биотехнолошким процесима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУ предмету се изучавају основни регулаторни механизми ћелијског метаболизма као и технике манипулацијама метаболизмом у циљу повећања производности ћелија у одређеним биотехнолошким процесима. Поред тога изучавају се основне технике генетичког инжењерства: изолација и пречишћавање нуклеинских киселина; техника комплементарне ДНК; примена рестрикционих ензима и ензима лигаза; конструкција вектора за пренос генетског материјала; технике преноса гена; технике искључивања гена; техника Пи-Си-Ар; гел електрофореза; примена ДНК проба; најчешће коришћени системи за производњу рекомбинантних потеина; геномика, протеомика и ДНК микросерије. Примена метода генетичког инжењерства у индустрији, гајењу биљака, медицини и фармацији. Недостаци индустријских процеса са генетски манипулисаним ћелијама (генетска нестабилност) и начини њиховог превазилажења.
  Садржај практичне наставеПрактичну наставу чине лабораторијске вежбе и рачунски примери. Лабораторијске вежбе из овог предмета обухватају изолацију ДНК из биолошког материјала и практичну примену одређених техника метаболичког генетичког инжењерства.
  Литература
  1. Љиљана Мојовић, Биохемијско инжењерство, ТМФ, Београд, 2006.
  2. Michael L. Shuler, Fikret Kargi, Bioprocess engineering, Basic concepts, sec. edition. 2002, PHI, India
  3. Wilson K., Walker J. Principles and techniques of Biochemistry and Molecular Biology, 2005. Cambridge University Press.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  210
  Методе извођења наставеУсмена интерактивна предавања уз коришћење бидео презентације, биохемијски и кинетички прорачуни, модели предвиђања стабилности генетски манипулисаних микроорганизама, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава5Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари10