Навигација

ХКК411 - Основи управљања квалитетом

Спецификација предмета
НазивОснови управљања квалитетом
АкронимХКК411
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомИнжењерска економијаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање и савладавање концепта система квалитета и управљањa системом квалитета. Примена одговарајућих стандарда (ASTM, ISO и SRPS стандарди). Проширивање и примена знања из области хемије и хемијске технологије у складу са законском регулативом која повезује методе хемијске анализе, контроле, регулације и управљања са законима тржишта, економије и културе.
   Исходи учења (стечена знања)Савладане основне поставке, циљеви и предмети примене светских, европских и домаћих закона, правилника и стандарда у области контроле и управљања квалитетом. Обученост за процену и примену кључних законских прописа за контролу квалитета индустријских сировина и производа.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод. Основни појмови. Преглед елемената управљања квалитетом. Опредељење за квалитет и контролу квалитета. Карактеристике система контроле квалитета и управљања квалитетом. Демингова правила за успешан менаџмент и побољшање квалитета. ; Систем управљања квалитетом. Процес управљања квалитетом. Планирање квалитета. Обезбеђење квалитета. Контрола квалитета. Стандарди ISO 9000 и 14000. Квалитет животне и радне средине. ; Законска регулатива: Закони и правилници о начину испитивања и минималном броју параметара квалитета у циљу контроле и праћења квалитета материјала и медијума у току производног процеса. ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Gogue, J. M., Управљање квалитетом, Пословна политика, Београд, 1995.
   2. Далмација, Б., Контрола квалитета вода у оквиру управљања квалитетом, ПМФ, Нови Сад, 2000.
   3. В. Мајсторовић, Модел менаџмента тоталним квалитетом, Пословна политика, Београд, 2001.
   4. ISO 9000:2000 - Системи менаџмента квалитетом - Основе и речник; ISO 9001:2000 - Захтеви; ISO 9004:2000 - Упутство за унапређење, ISO 19011:2001 - Упутство за проверавање система менаџмента квалитетом и система менаџмента животном средином.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   200
   Методе извођења наставеПредавања (PPT презентације), домаћи задатак (један)
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања30Писмени испит40
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30