Навигација

ХФИ410 - Хемија хетероцикличних једињења

Спецификација предмета
НазивХемија хетероцикличних једињења
АкронимХФИ410
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОрганска хемија 1 и Органска хемија 2Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУсвајање основних и виших знања из области добијања, реактивности и карактеризације хетероцикличних једињења, као и њиховог значаја за разне хемијске и биохемијске процесе.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да буду оспособљени за одређивање и познавање механизама хемијских реакција хетероцикличних једињења, као и познавања реакција и метода за њихово комплетно дефинисање. Такође, студенти треба да буду оспособљени за карактеризацију, као и фармацеутску и индустријску примену хетероцикличних једињења.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредавања обухватају теоријске основе проучавања механизама органских реакција хетероцикличних једињења, као и низа метода за њихово добијање. У овом делу посебно се истиче проучавање механизама електрофилне ароматске супституције, као и реакција циклизације, нуклеофилне адиције и реакција отварања прстена код хетероцикличних једињења.
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. С. Дрманић, "Хемија хетероцикличних једињења", ТМФ, Београд, 2012.
  2. A. R. Katritzky; A.F.Pozhazskii, Handbook of Heterocyclic Chemistry, Pergamon Press, Oxford, 2003.
  3. T. L. Gilchrist, Heterocyclic Chemistry, Longman, 1997.
  4. К.П.Ц.Волхард, Н.Е.Шор, Органска хемија, 4. издање, Дата Статус, Београд, 2004. год.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  200
  Методе извођења наставеПредавања
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања30Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит70
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари