Навигација

ХФИ312 - Микробиологија

Спецификација предмета
НазивМикробиологија
АкронимХФИ312
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са различитим групама микроорганизама (вирусима, бактеријама, квасцима, плеснима), њиховом структуром, факторима који утичу на њихов раст и начином размножавања, поступцима који се могу применити у циљу контроле раста микроорганизама, као и са њиховом систематиком.
  Исходи учења (стечена знања)Након одслушаног курса студенти ће овладати техникама које се користе у микробиолошкој лабораторији, моћи ће да разликују поједине групе микроорганизама, знаће који су микроорганизми патогени и на који начин се може контролисати њихов раст и активност
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеРазвој микробиологије и њен значај; Морфолошке карактеристике микроорганизама (вируси, прокариотски и еукариотски микроорганизми); Утицај спољних фактора на раст микроорганизама; Раст и размножавање микроорганизама; Контрола раста микроорганизама; Систематика микроорганизама ; ;
  Садржај практичне наставеУпознавање са асептичном техником рада у микробиолошкој лабораторији; Значај стерилизације и примена различитих поступака стерилизације у микробиолошкој лабораторији; Припрема нативних, фиксираних и бојених препарата (просто и сложено бојење; Упознавање са техникама за добијање чистих култура; Хранљиве подлоге њихов значај и подела;
  Литература
  1. Стојановић М., Никшић М. (2002): Општа микробиологија, Пољопривредни факултет, Земун
  2. Врбашки Љ.: (1993): Микробиологија, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет
  3. Симић Д. (1988): Микробиологија, Научна књига, Београд
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставеПрезентације; вежбе се изводе у мањим групама, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари