Навигација

Д195 - Виши курс електрохемијског инжењерства

Спецификација предмета
НазивВиши курс електрохемијског инжењерства
АкронимД195
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је унапређивање и комплетирање раније стечених теоријских знања неопходних за разумевање принципа електрохемијских производних технологија, као и упознавање са новим трендовима и правцима развоја у електрохемијском инжењерству, првенствено кроз разматрање нових, еколошки прихватљивих процеса, са освртом на дизајн нових електродних материјала и конструкција електрохемијских система.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су унапредили знања неопходна за разумевање принципа функционисања електрохемисјких производних процеса. Студенти су упознати са основним предностима ових процеса са посебним освртом на ефикасност, ниску цену, као и на еклошке аспекте. Такође су упознати и са трендовима развоја нових материјала за израду електрода, мембрана и конструкцију електрохемијских система.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет повезује теоријске аспекте електрохемије, феномена преноса количине кретања и преноса масе као и науке о материјалима у једну мултидисциплинарну целину. Математички модели електрохемијских реактора. Основни параметри и оптимизација електрохемијских производних процеса. Унапређивање постојећих и развој нових електрохемијских технологија.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. С. Зечевић, С. Гојковић, Б. Николић, Електрохемијско инжењерство, Технолошко - металуршки факултет, Београд, 2001.
   2. А. Деспић, Електрохемијске технике и технологије, Српска академија наука и уметности, Београд, 2005.
   3. Encyclopedia of Electrochemistry. Ed. A.J. Bard and M. Stratmann, Vol. 5 Electrochemical Engineering. Ed. Digby D. Macdonald and Patrik Schmuki, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007
   4. D. Pletcher, F. Walsh, Industrial Electrochemistry, Second Ed., Chapman and Hall, London, New York, 1990.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеПредавања, консултације, израда и одбрана семинарског рада која обухвата преглед релевантне литературе и дискусију задате проблематике.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50