Навигација

Д191 - Електрохемијска кинетика и методе мерења

Спецификација предмета
НазивЕлектрохемијска кинетика и методе мерења
АкронимД191
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент сагледа електрохемијске реакције као сложене хетерогене реакције, да научи да анализира факторе који утичу на њихову брзину и да овлада основним електрохемијским и неелектрохемијским методама за испитивање реакција, што значи да схвати и њихове могућности и ограничења како би знао да их користи и да критички анализира добијене резултате.
  Исходи учења (стечена знања)По завршеном курсу студент је стекао потребна знања за i) самостално праћење научне литературе, ii) самостално испитивање електрохемијских реакција у области електрокатализе, корозије, таложења метала, електросинтезе итд. и iii) јасно и прегледно писмено и усмено приказивање експерименталних резултата. Уз то, овај предмет као базичан за област електрохемије и електрохемијског инжењерства омогућава савладавање градива из ужестучних предмета из поменуте области.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Феноменолошки приступ кинетици електрохемијских реакција (активационо и активационо-дифузионо контролисана реакција, реакција којој претходи хемијска реакција у раствору, реакција у којој учествују адсорбовани интермедијари) ; • Теоријска разматрања преноса електрона на граници метал/раствор и полупроводник/раствор ; • Електрохемијске методе мерења (електрохемијска инструментација, извођење електрохемијског експеримента, стационарна мерења, хроноамперометрија, хронопотенциометрија, циклична волтаметрија, спектроскопија електрохемијске импеданције) ; • Неелектрохемијске методе мерења у испитивању електрохемијских реакција и карактеризацији електродних материјала (електрохемијска кварцна нано вага, електрохемијска скенирајућа тунелирајућа микроскопија и микроскопија атомских сила, инфрацрвена спектроскопија, диференцијална електрохемијска масена спектрометрија)
  Садржај практичне наставеОбука за самостално коришћење компјутеризованог потенциостата и примена једне од електрохемијских метода мерења за испитивање одабране електрохемијске реакције
  Литература
  1. С. Гојковић, Електрохемијска кинетика и методе мерења, Интерна скрипта, 2004.
  2. J.O'M. Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa-Aldeco, Modern electrochemistry 2A: fundamentals of electrodics (2nd Ed.), Kluwer/Plenum, NY, 2000.
  3. E. Gileadi, Electrode kinetics for chemists, chemical engineers, and materials scientists, VCH, New York, 1993.
  4. A.J Bard and L.R. Faulkner, Electrochemical methods: fundamentals and applications (2nd Ed.), J. Wiley, New York, 2001.
  5. W. Schmickler, Interfacial Electrochemistry, Oxford University Press, Oxford, N.Y., 1996.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  2.50.5
  Методе извођења наставеПредавања, експериментални задатак, семинарски рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30