Навигација

Д175 - Физика чврстог стања

Спецификација предмета
НазивФизика чврстог стања
АкронимД175
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са општим принципима физике чврстог стања, који су од значаја у технолошким поступцима пројектовања и изради микроелектронских компоненти. Кроз програм предмета студенти се оспособљавају за конципирање технолошких процеса израде материјала и компоненти за примену у интегрисаној техници. ;
   Исходи учења (стечена знања)Предмет упознаје студенте са основама физике чврстог стања које представљају неопходан алат за студенте инжењерства материјала. Програм обухвата зонални модел чврстог тела, електронске транспортне процесе, дифузионе процесе, рекомбинационе процесе, термоелектронску емисију и хетероспојеве.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеI Зонални модел чврстог тела ; • Дозвољене и забрањене зоне ; • Блохове таласне функције ; • Динамика електрона у кристалу ; • Електронска локализована стања ; II Електронски транспортни процеси ; • Болцманова кинетичка једначина ; • Фермијев квази-ниво ; • Концентрација, покретљивост и проводност електрона и шупљина ; • Дрифт и дифузија ; • Галваномагнетни, термоелектрични и термомагнетни ефекти ; III Дифузиони и рекомбинациони процеси ; • Дифузионе струје носилаца ; • Време живота носилаца ; • Индиректна и површинска рекомбинација носилаца ; • Термоелектронска емисија ; IV Хетероспојеви ; • Метал-полупроводник спојеви ; • Полупроводник-полупроводник спојеви ; • p-n спојеви •
   Садржај практичне наставе;
   Литература
   1. 1. Ashcroft N. W., Mermin N. D., Solid state physics, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1976.
   2. 2. Animalu A. O. E., Inttermediate quantum theory of crystalline solids, Prentince Hall Inc. Enlewood Clifts, New Jersey, 1981.
   3. 3. Киселев В. Ф., Козлов С. Н., Зоотев А. В., Основи физики поверхности твердого тела, Мир, Москва, 1999. ;
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставепредавања, семинари
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит30
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми65
   Семинари35