Навигација

Д129 - Галванска техника

Спецификација предмета
НазивГалванска техника
АкронимД129
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се изучавањем општих принципа и савремених технологија таложења метала и легура студент упозна са механизмом таложења металних превлака, као и њихових својстава. Кроз самосталну израду семинарског рада-прорачуна у галванској техници и експерименталног задатка студент треба да се оспособи да на креативан начин приступи разматрању и решавању конкретних проблема, пролазећи кроз све фазе у процесу таложења металних превлака.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је стекао основна теоријска сазнања о различитим начинима добијања металних превлака, врстама превлака, у зависности од намене, и њиховим својствима. У оквиру предмета студент ради идејно технолошки пројекат-прорачун у галванској техници. После успешног савладавања предмета студент је стекао потребна знања да (i) самостално прати литературу, (ii) самостално анализира конкретан проблем електрохемијског таложења металних превлака, осмисли план технолошког процеса таложења, овлада применом одређених техника и режима таложења, (iii) стекао вештину комуникације за јасно формулисање и представљање задатака, начина решавања и резултата рада.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Врсте превлака, примена и значај. Водени и јонски раствори ; • Електрохемијски поступци наношења металних превлака. Таложење метала на катоди из раствора простих и комплексних соли. Расподела струје. ; • Утицај инхибитора; утицај додатака. Таложна и покривна моћ електролита. Утицај издвајања водоника на превлаку и подлогу. Појаве на анодама. ; • Галванске превлаке бакра, цинка, кадмијума, никла, хрома, калаја, сребра, злата. ; • Електрохемијско таложење легура. Електрохемијско таложење вишеслојних превлака. Анодна оксидација алуминијума и магнезијума. ; • Електрохемијско таложење полупроводника и таложење на непроводним супстратима. Контрола и кориговање електролита. Отпадне воде и заштита околине ; • Особине и испитивање галванских превлака. Структура, корозиона стабилност, тврдоћа, порозност, адхезија. Унутрашња напрезања у галванској превлаци. Отпорност на хабање. Електрична отпорност, сјај, храпавост. ; • Неелектрохемијски поступци добијања металних превлака. Хемијски поступци за наношење превлака. Наношење превлака испаравањем у вакууму. Модификација површине у плазми. ; • Постројења и прорачуни у галванотехници. ;
  Садржај практичне наставе• Експериментални задатак: осмишљавање експерименталне технике и плана експеримента, избор параметара процеса таложења, израда експерименталног задатка и коментара добијених резултата ; • Семинарски рад-прорачун у галванској техници ;
  Литература
  1. M.Schlesinger, M.Paunovic, "Modern Electroplating", J. Wiley, 2000.
  2. M.Paunovic, M.Schlesinger, "Fundamentals of Electrochemical Deposition", J. Wiley, 1998.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.50.5
  Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад, експериментална вежба
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава30Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20