Навигација

Д111ТТ - Техничка влакна

Спецификација предмета
НазивТехничка влакна
АкронимД111ТТ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је овладавање савременим теоријским и практичним знањима која се односе на добијање техничких влакана, њихову структуру и својства, као и област примене. Стечена знања развиће способност за мултидисциплинарни приступ новим материјалаима и новим технологијама, критичке анализе постојећих знања и самостално дефинисање нових идеја у истраживањима.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти се оспособљавају да знања из области техничких влакана могу користити као теоријску и практичну подлогу у научно-истраживачком и стручном раду у области текстилих и техничких материјала. Студенти ће овладати фундаменталним знањима о савременим поступцима формирања техничких влакана, развити способност критичке анализе постојећих знања и предвиђања понашања техничких влакана у преради и експлоатацији. Такође, студенти се оспособљавају да воде истраживања, осмишљавају пројектне задатке који резултују новим сазнањима, воде критички дијалог у научној и стручној области и доносе стратешке одлуке.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет обухвата продубљена знања из хемије и технологије техничких влакана, са посебним освртом на теорију формирања влакана специјалних својстава, њихову структуру и својства, као и њихов утицај и значај у развоју нових материјала и нових технологија.
   Садржај практичне наставеПредмет не садржи практичну наставу.
   Литература
   1. Technical Textiles, eds. A.R.Horrocks, S.C.Anand, Woodhead Publishers Ltd., Cambidge, 2000
   2. R.S.Jovanović, IV “Sintetizovana organska vlakna”, Edicija: “Nauka o vlaknima i tehnologiji vlakana”, Građevinska knjiga, Beograd, 1990
   3. Odgovarajuća literatura iz referentnih časopisa: Reactive and Functional Polymers, Textile Research Journal, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Cellulose, Fibers & Polymers, Russian Journal of Applied Chemistry.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава се реализује кроз предавања и израду семинарских радова.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари60