Навигација

Д107 - Амбалажа за специјалне намене

Спецификација предмета
НазивАмбалажа за специјалне намене
АкронимД107
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтудије из ове области оспособљавају студента да квалитетно и научно-истраживачки, самостално унапређује ову област, са посебним акцентом на заштиту животне средине. Упознавање са материјалима за нове технологије, изузетних својстава, за примену у специјалним областима, као што су: свемирска технологија, биомедицина, стоматологија, електроника, фармација, прехрамбена индустрија, итд.
  Исходи учења (стечена знања)Након успешно положеног испита, студент је стекао способност да анализира и формулише сложене проблеме који га као инжењера очекују, као и могућност давања решења како да се унапреди процес или финални производ, уз вештину комуникације, јасно формулисање проблема, решење постављеног задатка и презентацију добијених резултата, како самостално, тако и као део тима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОвај предмет упознаје студента са амбалажом за специјале намене. ; Наставне јединице су: материјали који се користе за амбалажу за специјалне намене; пројектовање технологије и производња специјалне амбалаже; испитивање квалитета специјалне амбалаже и начин давања сертификата; поступци за производњу и израда амбалаже за услове екстремне температуре, влаге, радиоактивног зрачења; амбалажа за паковање или складиштење опасних материја, амбалажа у фармацеутској индустрији, баријерана својства и израда амбалаже у стерилним условима; специјална амбалажа за прехрамбену индустрију; као и означавање амбалаже и упознавање са међународним стандардима о паковању, транспорту и ускладиштењу робе која се пакује у специјалној амбалажи ; У оквиру програма вежби студент самостално ради технолошки пројекат на конкретном примеру из праксе.
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. М. Крговић, О. Первиз: Графички материјали, ТМФ, Београд 2005.
  2. М. Крговић, Д. Ошап, В. Констатиновић, О. Первиз, П. Ускоковић: Испитивање графичких материјала, ТMФ, Београд, 2006.
  3. M. Černec, F. Mivšek, L. Scheicher, P. Kosmač, V. Kranjec, A. Kozjek, V. Rutar, Embalaža iz kartona in valovitega kartona, Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana, Slovenija, 2005.
  4. A. Savolainen, Paper and Paperboard Converting, Finnish Paper Engineers' Association and TAPPI, Gummerus Printing, Jyväskylä, Finland, 1998.
  5. H. Holik: Handbook of Paper and Board, WILEY-VCH Verlag GMBH&Co. KgaA, Weinheum, Germany 2006.
  6. Coles, R., McDowell, D., Kirwan, M.: Food Packaging Technolgy, Blackwell ; Publishing Ltd., 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања, демонстрације, обавезна израда семинарског рада
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50