Навигација

ББИ484 - Хемијска биотехнологија

Спецификација предмета
НазивХемијска биотехнологија
АкронимББИ484
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са биотехнолошким поступцима производње хемикалија од великог комерцијалног и индустријског значаја. Током курса стичу се знања неопходна за разумевање биосинтетских путева карактеристичних за производне микроорганизме, развијање и вођење производног поступка, као и поступка пречишћавања финалног производа.
  Исходи учења (стечена знања)Током курса студенти усвајају знања о конкретним биотехнолошким процесима производње значајних хемикалија, попут органских киселина, биогорива и аминокиселина. Усвајањем ових знања студенти се оспособљавају за избор производног микроорганизма, оптимизацију састава хранљиве подлоге, оптимизацију реакционих услова, избор биореактора и избор метода издвајања и пречишћавања финалног производа, вештине које ће им помоћи и у другим областима биотехнологије.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеБиотехнолошка производња органских киселина (примена, избор микроорганизма, формулисање хранљивих подлога, производни поступци и сепарација финалног производа): лимунска киселина, сирћетна киселина, млечна киселина, глуконска киселина, итаконска киселина. ; Биотехнолошка производња бутанола и ацетона (утицај избора производног микроорганизма на принос растварача, биосинтеза, ферментација и сепарација финалног производа). ; Биотехнолошка производња етанола. Производња етанола на меласи, сурутки и сулфитном лугу. Производња етанола на скробним сировинама. Ензимска хидролиза скробних сировина. Производња етанола на лигноцелулозним сировинама. Предтретман лигноцелулозних сировина. Сепарација производа. Производња анхидрованог етанола. ; Биотехнолошка производња аминокиселина. Ферментативни поступци производње глутаминске киселине, лизина, треонина и фенилаланина. Производња аминокиселина ензимским или микробним трансформацијама: производња триптофана, аспарагинске киселине, примена аминоацилаза, дехидрогеназа и система хидантоиназа-карбамоилаза. ; Биотехнолошка производња микробних полимера. Производња микробних полисахарида: декстран, ксантан, гелан, склероглукан, целулоза, алгинати, пулулан и курдлан. Производња полихидроксиалканоата. ; Биотехнолошка производња биосурфактаната и биокозметика: хијалуронска киселина, софоролипиди, сурфактин, емулзан, рамнолипиди и липиди трехалозе. ; Производња биогорива. Карактеристике биогорива и правци развоја производње биогорива. Нове тенденције у производњи биоетанола и биобутанола. Производња биодизела. Производња биогаса. Производња биоводоника и биометанола. ;
  Садржај практичне наставеПостављање материјалног и енергетског биланса производње лимунске киселине помоћу програмског пакета SuperPro Designer. Материјални и енергетски биланс производње, изоловања и пречишћавања глуконске киселине помоћу програмског пакета SuperPro Designer.
  Литература
  1. Д. Безбрадица, Индустријска биотехнологија, ТМФ, Београд, 2012.
  2. Вежбе
  3. Предавање, рачунске вежбе.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  310
  Методе извођења наставе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари