Навигација

ББИ482 - Прехрамбена биотехнологија

Спецификација предмета
НазивПрехрамбена биотехнологија
АкронимББИ482
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет Прехрамбена биотехнологија омогућава студентима да усвоје знања о технологијама производње прехрамбених производа микробиолошким трансформацијама различитих супстрата. Кроз садржај овог курса стичу се и потребна знања о традиционалној технологији производње хране и обогаћују са значајем савремене биотехнологије и њене индустријске примене у производњи хране, додатака храни и њиховом квалитету.
  Исходи учења (стечена знања); Кроз планирани наставни програм, семинарски рад и тестове, студенти стичу потребно знање о храни, производњи и фазама производње хране биотехнолошким путем, као и о кватитету прехрамбених производа. Стечено знање ће моћи да примене у биотехнолошкој инжењерској пракси. ; ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСадржај предмета подељен је у следеће неколико области: ; -Увод у биотехнологију производње хране ; - Ферментисани производи ; - Технолошки процес производње слада и пива, сировине за производњу слада и пива ; - Технолошки процес производње вина, берба и примарна обрада грожђа, примарни и секундарни производи ферментације, технологија производње појединих типова вина ; - Производња пекарског квасца ; - Микробна биомаса у исхрани ; - Пивски квасац – секундарна биомаса ; - Поступци за рационално коришћење споредних производа у производњи хране ; - Квалитет и контрола квалитета хране ; - Етика, законске регулативе и безбедност хране добијене биотехнолошким путем ;
  Садржај практичне наставе;
  Литература
  1. Kalidas Shetty, Food Biotechnology, Second Edition, Marcel Dekker Ltd, 2005.
  2. P.F. Stanbury and A. Whitaker, Principles of Fermentation Technology Pergamon Press, Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt, 1984.
  3. B. H. Lee, Fundamentals of Food Biotechnology, Wiley-Interscience, 2001
  4. H.-J. Rehm and G. Reed, Biotechnology, Vol. 3, Ed. H. Dellweg, Verlag Chemie, 1983.
  5. H.-J. Rehm and G. Reed, Biotechnology, Vol. 5, Ed. G. Reed, Verlag Chemie, 1983
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  400
  Методе извођења наставеНастава из овог предмета је теоријска, а стечена знања представљају надградњу знања из базних предмета (микробиологије, биохемије, ензимологије). Провера знања током предавања вршиће се преко колоквијума и семинарског рада. Практичан део наставе из овог предмета се изводи у оквиру предмета Биотехнолошки практикум II.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми25
  Семинари20