Навигација

14ЗП102 - Математика 1

Спецификација предмета
НазивМатематика 1
Акроним14ЗП102
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче основне појмове и тврђења; из основа математике, из теорије реалних функција једне реалне независно променљиве, из диференцијалног рачуна једне реалне променљиве, из линеарне алгебре и из аналитичке геометрије. ; Осим тога, студенти треба да овладају неким од могућих примена основних појмова и диференцијалног рачуна теорије реалних функција једне реалне независно променљиве и линеарне алгебре, у природним и техничко-технолошким наукама ;
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да знања стечена у овом наставном предмету успешно користе у савладавању градива других наставних предмета, које се изучавају на Факултету, из области природних и техничко-технолошких наука. Оспособљеност студената да стечена математичка знања користе у решавању техничких и технолошких проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни појмови савремене математике-основни појмови математичке логике и теорије скупова, реални бројеви, комплексни бројеви. ; Реалне функције једне реалне променљиве-бинарне релације, елементарне функције, реални полиноми и рационалне функције, низови реалних бројева, гранична вредност низа, грнаична вредност функције, непрекидност функције. ; Диференцијални рачун реалне функције једне реалне променљив-извод функције и примене, диференцијал функције и примене, иѕводи и диференцијали вишег реда, основни ставови диференцијалног рачуна, Тејлорова формула, испитиванје функција ; Елементи линеарне алгебре и аналитичке геометрије-детерминанте, матрице, системи линеарних једначина, вектори, једначине праве и равни у простору, однос праве и равни ; ;
  Садржај практичне наставеНа вежбама се решавају примери, односно задаци којима се илуструју појмови и њихови међусобни односи изложени у теоријском делу наставе. Осим тога, на вежбама се постављају и решавају задаци којима се илуструје и увежбава примена стечених теоријских знања у решавању проблема у природним и техничко-технолошким наукама
  Литература
  1. N. Milicic. M. Milicic, Elementi vise matematike, I deo, Akademska misao, Beograd, 2005.
  2. N. Milicic. M. Milicic, Zbirka resenih zadataka iz vise matematike, Akademska misao, Beograd, 2008.
  3. Š. Ušćumlić, M. Lazić, G. Kilibarda, Matematika I - Zbirka rešenih ispitnih zadataka, TMF, Beograd, 2005.
  4. N. Miličić. M. Miličić, Zbirka zadataka za pripremu prijemnih ispita za upis na fakultete, TMF, Beograd, 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  34
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари