Навигација

14ТЕТ322 - Биоактивна влакна и полимери

Спецификација предмета
НазивБиоактивна влакна и полимери
Акроним14ТЕТ322
Студијски програмТекстилна технологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомПоложен испит из предмета „Текстилна влакна“Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да упозна студенте са физичко-хемијским основама добијања биоактивних влакана и оспособи их за рад на развоју и примени ових влакана.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да знања из области биолошки активних влакана могу користити као теоријску и практичну подлогу у осталим струкама текстилног инжењерства. Студенти добијају потребна знања за рад у индустријским условима и у области промета текстилним сировинама.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет даје знања везана за биоактивна влакна која представљају посебну класу влакана специјалне намене и обухватају влакна која се од конвенционалних влакана разликују по својим својствима и областима примене. Предметом су обухваћени: класификација биоактивних влакана; структура и својства полимера и влакана погодних за добијање биолошки активних влакана; физичко-хемијски основи добијања биоактивних влакана; влакна са програмираном биолошком активношћу (антимикробна влакна, анестезијска влакна, хемостатичка влакна, влакна са антикоагулантном активношћу, радиактивна влакна, биоактивна влакна са комбинованом активношћу, биолошки активна влакна као вештачки депои хормона); влакна са каталитичком активношћу; као и моделовање поступка добијања влакана са програмираном биолошком активношћу. ;
   Садржај практичне наставеПредмет не садржи практичну наставу
   Литература
   1. Интерни материјал Катедре за ТИ у редакцији П. Шкундрић, М.Костић
   2. белешке са предавања
   3. Bioactive Fibers and Polymers, ed. Ј.V.Edwards, T.L.Vigo, ACS symposium series, American Chemical Society, Washington, DC, 2001
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава се реализује кроз предавања и израду домаћих задатака.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари