Навигација

14МТЕТ21 - Инструменталне методе

Спецификација предмета
НазивИнструменталне методе
Акроним14МТЕТ21
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да се студенти упознају са најчешће коришћеним инструменталним методама хемијске анализе, да науче како да одаберу методу за анализу различитих узорака и да процене поузданост и тачност одабране методе.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти се упознају са теоријским поставкама на којима се методе заснивају, као и са могућностима примене ових метода у савременој хемијској анализи. На овом курсу студенти стичу знања о начину избора методе, о одговарајућој припреми узорка, интерпретацији резултата, а кроз индивидуалне лабораторијске вежбе овладају и техником рада на инструментима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКалибрација и стандардни раствори, Принципи спектралне анализе, Спектроскопија у ултрвиолтној и видљивојобласти, Спектроскопија у инфрацрвеној области, Флуориметрија, Атомска апсорпциона спектроскопија, Емисиона спектроскопија, Индуковано спрегнута плазма, Гасна хроматографија, Течна хроматографија, Масена спектрометрија, Нуклеарна магнетна резонанца.
   Садржај практичне наставе1. Снимање абсорпционог спектра и одређивање радне таласне дужине ; 2. Квантитативно одређивање гвожђа у води ; 3. Снимање инфрацрвеног спектра и идентификација једињења ; 4. Одређивање цинка у води методом атомске абсорпционе спектроскопије ; 5. Квантитативна анализа смеше угљоводоника гасном хроматографијом ; 6. Течна хроматографија са ултравиолетним детектором ; 7. Масена спектрометрија ; Комбиноване методе (демонстрационе вежбе) ; 8. Индуковано спрегнита плазма са масено-спектрометријским детектором ; 9. Течна хроматогарифија са масено-спектрометријским детектором
   Литература
   1. J. Мишовић i T. Аст, Инструменталне методе хемијске анализе, TMФ Београд 1989.
   2. Љ. Фотић, M. Лаушевић, Д. Скала i M. Бастић, Инструменталне методе хемијске анализе –практикум за вежбе, TMФ Београд 1990.
   3. M. Тодоровић, П. Ђорђевић i В. Антонијевић, Оптичке методе инструменталне анализе, БУ, Хемијски факултет Београд 1997.
   4. С. Милосављевић, Структурне инструменталне методе, БУ, Хемијски факултет Београд 1997.
   5. Д. Антоновић, Инструменталне методе у органској хемији - збирка задатака, TMФ, Београд, 2003.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   21
   Методе извођења наставеПредавања и експерименталне вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит50
   Практична настава20Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари