Навигација

14МХПИ12 - Полимерни биоматеријали

Спецификација предмета
НазивПолимерни биоматеријали
Акроним14МХПИ12
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са полимерним биоматеријалима, начином добијања и тестирања, као и најзначајнијим применама ових материјала у медицини, фармацији и стоматологији.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања о савременим методама добијања, својствима и примени полимерних биоматеријала у медицини, фармацији и стоматологији, и дизајнирању медицинских направа. На основу ових знања способни су да изврше селекцију оптималног полимерног биоматеријала и методе добијања направе за жељену област примене.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у биоматеријале-структурна хијерархија код материјала и у биологији. Физика и хемија површина биоматеријала. Физика-структура и особине површине. Хемија-реакције на површинама: хемисорпција и хидролиза. Синтеза биоматеријала. Полимери као биоматеријали: природни и синтетички полимери. Синтетички полимери. Полисахариди као биоматеријали. Хитозан: веза структура-особине и биомедицинска примена. Полимери који долазе у контакт са крви. Полимери као подлоге у ћелијском инжењерству. Хидрогелови за биомедицинску и фармацеутску примену. Хидрогелови осетљиви на стимулансе. Полимерни системи за отпуштање лекова. Хидрогелови као носачи лековитих супстанци у системима за контролисано отпуштање. Отпуштање лекова преко коже. Отпуштање лекова преко мукозног ткива. Системи за отпуштање на бази хитозана: физико-хемијксе особине и фармацеутска примена. Полимерни адхезиви за медицинске примене. Биоадхезивни системи за отпуштање лекова. Дермокозметичка примена полимерних биоматеријала. Биоматеријали у замени органа. Биокомпатибилност полимерних биоматеријала. Стерилизација медицинских направа. Дизајн и регулатива медицинских направа.
  Садржај практичне наставеДемонстрационе вежбе из синтезе и карактеризације материјала применом савремених метода (ФТИР, СЕМ, АФМ, ТГА и ин витро испитивање у СТФ). Решавање задатака који дају увид у синтезу, својства и карактерисање полимера-области биодеградабилних полимерних материјала, хидрогелова и система контролисаног отпуштања, да би се стекла што потпунија слика примене материјала у области фармације и медицине. Статистичка анализа података (извори грешке, функција расподеле, т-тест, Фишер-ов тест, метода регресије). Израда домаћег и семинарског рада из одабране области има за циљ да студентима омогући упознавање са најновијим достигнућима анализирањем литературе и научних радова у циљу комплетнијег сагледавања ове области.
  Литература
  1. С. Томић, Ј. Филиповић, Полимерни биоматеријали, Интерни материјал Катедре за ОХТ, ТМФ, Београд, 2013.
  2. Polymeric biomaterials, S. Dimitriu (Ed.), Marcel Dekker, 2013.
  3. Biomaterials-An Introduction, J.B. Park, R.S. Lakes (Eds.), Springer, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, консултације, експериметалне и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари20