Навигација

14МХКК11 - Недеструктивна елементарна анализа

Спецификација предмета
НазивНедеструктивна елементарна анализа
Акроним14МХКК11
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметом/Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаМогућност примене недеструктивне симултане анализе појединачних елемената као и њихових оксида у различитом матриксу: чврстом, течном и прашкастом различитог порекла: индустријског, металуршког, геолошког, археолошког, антрополошког, еколошког (седимент, земљиште, вода, тешки метали из гасова колектовани на филтерима), биолошког, као и у храни, у распону од F-fluora (атомски број 9) па све до U-уранијума (атомски број 90).
   Исходи учења (стечена знања)Да студенти мастер студија савладају и науче нову недеструктивну технику мерења која има широку примену у истраживањима, производњи, и контроли процеса испитивањем чврстих, течних, прашкастих и узорака танких превлака различитог матрикса.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод у теорију x-зрака. Својства x –зрака, порекло и карактеристике њихове емисије. Боров атомски модел. Интеракција x –зрака са материјом. Флуоросцентна рендгенска спектроскопија. Напонска цев и примарни ренгенски зрак. K и L орбитале код испитиваних елемената. Флуоросцентна енергија фотона. Детектори. Евалуација спектара. Квантификација и утицаји на границе детекције макро и микро елемената. Узорак: чврсте материје, танки филмови, прахови. Течности. Утицај матрикса на мерења елемената, груписање елеменета у односу на услове мерења (детектор, напон и струја лампе), граница детекције.
   Садржај практичне наставеКалибрација и обрада података у односу на стандард за различиту врсту узорка: чврст, течан, прашкаст. Узорковање, обрада и припрема узорака. ED-XRF анализа: налажење најповољнијих услова мерења у зависности од концентрације оксида и појединачних елемената у стадарду а затим у чврстом, течном и прашкастом узорку, у зависности од врсте узорка и очекиване концентрације испитиваних елемената и њихових оксида. Читање дијаграма и аналитичка обрада добијених резултата. Провера тачности мерења.
   Литература
   1. M.S. Shackley (ed.), X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) in Geoarchaeology, ; DOI 10.1007/978-1-4419-6886-9_2, Springer, LLC 2011. ;
   2. С. Billets XRF Technologies for Measuring Trace Elements in Soil and Sediment, USA, EPA, Washington, DC, 2006.
   3. Hans A. van Sprang, FUNDAMENTAL PARAMETER METHODS IN XRF SPECTROSCOPY, Eindhoven, The Netherlands, 2000.
   4. Sampling, storage and sample preparation procedures for X ray fluorescence analysis ; of environmental materials, IAEA-TECDOC-9SO, 1997 ;
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеПредавања (PPT презентацијe), колоквијум (један), домаћи задатак (један). Практична настава.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања5Писмени испит60
   Практична настава10Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари5