Навигација

14МБИП8 - Процеси и опрема у прехрамбеној индустрији

Спецификација предмета
НазивПроцеси и опрема у прехрамбеној индустрији
Акроним14МБИП8
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметом-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студената са основним процесима у прехрамбеној индустрији, опремом и принципом рада, експлоатацијом и погоном као целином у прехрамбеној индустрији.
  Исходи учења (стечена знања)Кроз планирани наставни програм, рачунске примере и израду самосталног пројекта, студенти ће стећи адекватно знање о својствима прехрамбених производа, основним и специфичним процесима и опреми у прехpaмбеној индустрији. Стечено знање ће моћи да примене у инжењерској пракси.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПреглед процеса у прехрамбеној индустрији. ; Механички, физички, хемијски, термички, микробни, ензимски процеси, процеси конзервисања. Специфични процеси у прехрамбеној индустрији. ; Физичка и термофизичка својства прехрамбених производа. ; Процесирање (обрада) хране и производна опрема: термичка, ел. путем, под повишеним притиском, магнетним пољем, ултразвуком. ; Избор и карактеристике пратеће опреме у прехрамбеној индустрији. ; Транспорт, складиштење хране, регулатива и опрема.
  Садржај практичне наставеПримери процеса и опреме у: ; - производњи пива и алкохолних пића ; - млекарској индустрији ; - производњи сокова и напитака ; Анализа изведених решења и рачунски примери. ; Примери техничке документације. ; Примери из експлоатације и одржавања постројења у прехрамбеној индустрији. Обезбеђење пројектованог века - спецификација, избор и одржавање уређаја сигурности. ; Посете одговарајућим индустријским погонима – сазнања о практичним проблемима и решењима.
  Литература
  1. Писани изводи са предавања (handouts) и материјал са вежби
  2. G. Saravakos and A. Kostaropoulos, Handbook of Food Processing Equipment, Kluwer Academic Publishers, 2002.
  3. V. Lelas, Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo 1, Tehnička Knjiga, Zagreb, 2005.
  4. Z. Berk, Food Process Engineering and Technology, Academic Press of Elsevier, 2009.
  5. М. Кубуровић, М. Станојевић, Биотехнологија, СMЕИТС, Београд, 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  111
  Методе извођења наставеПредавања у учионици (коришћење видео пројектора и рачунара, графоскопа и табле). Рачунски примери наведени у практичној настави применом PC рачунара. Рад пројекта у мањим групама коришћењем лиценцираних MS Office и CAD програма.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит45
  Пројекти25
  Колоквијуми20
  Семинари