Навигација

14МБИП01 - Микробиологија и микробиолошка аналитика хране

Спецификација предмета
НазивМикробиологија и микробиолошка аналитика хране
Акроним14МБИП01
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомМикробиологија, БиохемијаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са микроорганизмима присутним у храни, како оним који активно учествују у производњи појединих прехрамбених производа тако и са онима који доводе до њиховог кварења. ; Стицање знања о специфичним техникама микробиолошке анализе као и стандарда и техника за обезбеђење квалитета у микробиолошкој аналитици. ;
   Исходи учења (стечена знања)Упознавање са микроорганизмима који се користе у производњи прехрамбених производа, овладавање методама којима се сузбија раст и размножавање микроорганизама узрочника кварења хране, идентификација микроорганизама узрочника тровања храном ; Пактична знања о специфичним микробиолошким техникама за испитивање хране, воде, ваздуха, за испитивање ефикасности дезинфицијенаса, праћење процесних параметара у микробним технологијама уз упознавање са одговарајућим националним и европским законским нормама и поступцима за обезбеђивање квалитета. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУлога микроорганизама у производњи и кварењу хране (бактерије, квасци, плесни, печурке, протозое, вируси); фактори који утичу на раст микроорганизама у храни (ксероанабиоза, осмоанабиоза, ацидоанабиоза, хемоанабиоза); контрола раста микроорганизама у храни физичким и хемијским методама (термоабиоза и термоанабиоза, примена дезифицијенаса); Микроорганизми узрочници тровања храном (Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp.. (Salmonella enteritidis), Escherichia coli ( E. coli O157:H7), Shigella sp, Listeria monocytogenes, Vibrio cholerae, плесни продуценти микотоксина (Aspergillus, Penicillium, Fusarium);
   Садржај практичне наставеМикробиолошка анализа прехрамбених производа (и воде) биљног и анималног порекла. Веза са стандардима и регулативом о здравственој исправности намирница и воде. Праћење хигијене у свим фазама процеса производње. Узорковање. Стандардизација и валидација. Математичке и техничке карактеристике микробиолошких метода. Тачност и прецизност микробиолошких метода. Аналитичка контрола квалитета у микробиолошкој лабораторији. Статистика за обезбеђење квалитета у микробиолошкој лабораторији. ; Стандарди и прописи за пројектовање микробиолошке лабораторије. Опрема у микробиолошкој лабораторији. Правила рада у микробиолошкој лабораторији. Методе за одређивање микробиолошке исправности анализи хране и воде – конвенционалне и савремене, брзе технике ; Одређивање микроорганизама и њихових производа у намирницама и у води за пиће. ; Испитивање дезинфицијенаса и њихове ефикасности. Испитивање ефикасности санитације простора, чврстих површина и процесних уређаја који долазе у контакт са прехрамбеним производом. ; Одређивање антимикробне активности и токсичности природних екстраката биљака ;
   Литература
   1. Bell C., Neaves P, Williams A., (2005): Food microbiology and laboratory practice, Blackwell Publishing
   2. Jay J., (2000): Modern food microbiology sixth edition, An Aspen publication
   3. Harley Prescott, Laboratory Exercises in Microbiology, Fifth Edition, The McGraw−Hill Companies, 2002
   4. Harrigan F. Wilkie, Laboratory Methods in Food Microbiology, 3rd Edition, Academic Press, 1998
   5. Скрипте са предавања
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеПрезентације, практична настава, семинари.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања5Писмени испит
   Практична настава20Усмени испит30
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари15