Навигација

14МБИБ12 - Молекуларна дијагностика

Спецификација предмета
НазивМолекуларна дијагностика
Акроним14МБИБ12
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметоммикробиологија, биохемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања о молекуларним техникама базираним на генетском материјалу које се користе за идентификацију (микро)организама
  Исходи учења (стечена знања)Теоријска знања о молекуларној основи за систематику живих бића, теоријска и практична знања о примени 16/18 С рРНК молекула за идентификацију организама, теоријска и практична знања о молекуларним техникама за анализу комплексних микробних екосистема у храни и води као и у другим биолошким материјалима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеTеоријске основе о систематици живих бића базираној на ДНК секвенцамa, потом и предности молекуларних метода за анализу (комплексних) микробних екосистема. ; Акценат предмета је на објашњену принципа и интерпретацији података добијених помоћу следећих молекуларних техника: изолације нуклеинских киселина, технике Пи-Си-Ар; детекције на основу лигације, хибридизације са ДНК пробама на ћелијском нивоу или на платформама ДНК чиповима, технике профилисања попут технике гел електрофорезе у присуству градијента денатуришуће компоненте. Предмет ће такође дати основе за биоинформатичке анализе које укључују претраживање јавних база података и поређење и идентификацију ДНК секвенци. ;
  Садржај практичне наставеПрактичну наставу чине лабораторијске вежбе које укључују примену неких од теоријски изучених молекуларних техника за дијагностику модел екосистема. ; Биоинформатичке вежбе укључују анализу 16С или 18С рРНК секвенци у софтверским пакетима ClustalX и ARB и претраживање јавних база података. ;
  Литература
  1. Prescott, L. M., J. P. Harley, and D. A. Klein. 2005. Microbiology Mc Graw Hill Higher Education ISBN: 978-0-07-255678-0
  2. K. Zengler Accessing Uncultivated Microorganisms: from the Environment to Organisms and Genomes and Back 2008 . ASM Press, Herndon, VA; 2008 ISBN: 978-1-55581-406-9
  3. M. Osborn, C Smith Molecular Microbial Ecology (Advanced Methods) 2007 Taylor & Francis ISBN-10: 1859962831
  4. Скрипте са предавања
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  111
  Методе извођења наставеПредавања, практична настава (лабораторијске и биоинформатичке вежбе), семинар.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20