Навигација

14ИЖС39 - Управљање чврстим отпадом

Спецификација предмета
НазивУправљање чврстим отпадом
Акроним14ИЖС39
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомПоложени сви предмети прве године, Органска хемија и Аналитичка хемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање сазнања о разним аспектима управљања чврстим отпадом. Упознавање студената са могућностима очувања људског здравља и животне средине и конзервације ограничених природних ресурса кроз искориштење и рециклирање отпадних материјала, применом инжењерских и научних принципа. ;
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студента да применом интегрисаног система управљања отпадом, укључујући редукцију на извору, поновну употребу и рециклирање отпадних материјала, компостирање, спаљивање и одлагање (депоновање), обезбеди у пракси правилно поступање са комуналним отпадом и његов третман. Применом стечених знања студент ће моћи да идентификује проблеме и да их реши.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеИзвори и особине комуналног отпада; законска регулатива; састав отпада; физичке, хемијске и биолошке особине; руковање комуналним отпадом на извору настајања; сакупљање и транспорт; методе третмана (физичке, хемијске и биолошке); искориштење енергије из отпада и добијање корисних производа трансформацијом отпада; депоновање; хијерархија управљања отпадом; интегрисано управљање отпадом. ;
  Садржај практичне наставеКарактеризација отпада из појединих извора, одређивање својстава отпада, анализа компоста, анализа пепела добијеног сагоревањем отпада, одређивање старости одложеног отпада испитивањем узорака са депоније, испитивање процедних вода депоније. ;
  Литература
  1. М. Ристић, М. Вуковић, Управљање чврстим отпадом, Технологије прераде и одлагања, Технички факултет у Бору, Бор, 2006.
  2. G. Tchobanoglous, F. Kreith, Handbook of Solid Waste Management, McGraw-Hill, Inc., New York, 2002.
  3. G. Tchobanoglous, H. Theisen, S.A. Vigil, Integrated Solid Waste Management – Engineering Principles and Management Issues, McGraw-Hill, Inc., New York, 1993.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  311
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, тестови, експерименталне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит55
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари