Навигација

14ИИМ46 - Рециклажа материјала

Спецификација предмета
НазивРециклажа материјала
Акроним14ИИМ46
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомнеОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање процесно-технолошких аспеката добијања корисних компоненти из отпада, нус производа и секундарних сировина. Стицање инжењерског знања потребног за даље усавршавање из области рециклаже метала, неметала, полимера, композита и пројектовања материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти могу самостално да прате инжењерске, материјалне и енергетске токове у технологијама рециклаже. Стручно знање потребно за даље наставне и експерименталне активности из рециклаже и одабир НДТ или комбинације технолошких решења.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЦиљ и значај рециклаже. Рециклажа и одрживи развој. Одређивање ресурса, организација сакупљања, припрема карактеризација. Сакупљање, сортирање и припрема отпада за прераду. Материјални и енергетски биланс. Уситњавање и сепарација. Металуршка прерада. Рециклажа батерија и акумулатора. Посебни токови електричног и електронског отпада. Опасан и радиоактиван отпад. Рециклажа стакла, керамике и грађевинских материјала. Рециклажа полиолефина. Рециклажа поли(винил хлорида). Рециклажа полистирена. Рециклажа поли(метил метакрилата). Рециклажа поликарбоната. Рециклажа АБС. Рециклажа полиамида. Рециклажа поли(етилен терефталата). Рециклажа термоумрежавајућих полимера. Рециклажа пнеуматика и других производа од гуме. Рециклажа папира и картона. Рециклажа композитних материјала који садрже полимере. Рециклажа амбалажних материјала. Економски и еколошки аспекти рециклаже.
   Садржај практичне наставеОбилазак погона за рециклажу, Шредер-Железник, Електронски отпад Београд.
   Литература
   1.  Lund, H.F. “Recycling Handbook, 2nd Edition,”, McGraw-Hill, 2000.
   2. C.P. Rader, S.D. Baldwin, D.D. Cornell, G.D. Sadler, R.F. Stockel, Eds., Plastics, Rubber and Paper Recycling: A Pragmatic Approach, ACS Symposium Series 609, ACS, Washington D.C., 1995
   3. Rao, S.R. “Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes”, ELSEVIER, 2006.
   4. Ж.Камберовић, Рециклажа-интерне скрипте, ТМФ, 210 с, 2012.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеПредавања и практична настава у рециклажним центрима. Семинарски рад обавезан. Испит се полаже писаним путем.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања15Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари35