Навигација

14ИИМ313 - Својства полимерних материјала

Спецификација предмета
НазивСвојства полимерних материјала
Акроним14ИИМ313
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомПолимерни материјали - одслушаниОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са различитим својствима полимера у раствору, растопу, и у чврстом стању. Разматрају се фазна и физичка стања полимера. Дискутује се утицај различитих фактора на својства полимера и студенти се упознају са експерименталним методама за њихово одређивање.
   Исходи учења (стечена знања)Након завршеног курса студент је овладао основним знањима о фазним и физичким стањима полимера и њиховим својствима. Студенти стичу способност да повежу својства испитиваног полимера са његовом структуром , да знају да предвиде утицај различитих фактора на релевантна својства, као и да изаберу одговарајуће мерне технике за одређена испитивања и да обраде добијене резултате.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМоларне масе и расподеле моларних маса полимера. Методе одређивања моларних маса и расподеле моларних маса. Растворљивост полимера. Параметар растворљивости. Бубрење полимера. Значај гелова и њихово карактерисање. Полимери у чврстом стању. Фазна и физичка стања полимера. Промене при температури топљења и температури остакљивања. Утицај различитих фактора на температуру остакљивања и температуру топљења. Надмолекулска структура полимера. Степен кристалиничности полимера и његово одређивање. Термичка својства полимера. Механичка својства полимера. Електрична својства полимера и методе одређивања. Пропустљивост полимера за гасове, паре и течности и методе одређивања. Реолошка својства концентрованих раствора и растопа полимера и методе одређивања.
   Садржај практичне наставеЕксперименталне вежбе: Одређивање средње бројне моларне масе осмометријском методом. Вискозиметријско одређивање моларне масе макромолекула. Одређивање расподеле моларне масе гел хроматографијом. Одређивање температуре топљења и остакљивања DSC-ом. Испитивање полимера термогравиметријским анализатором. Одређивање дијаграма напон-истезање. Одређивање вискозности растопа полимера
   Литература
   1. С. Јовановић, К. Јеремић, Карактерисање полимера, ТМФ, Београд, 2007
   2. I. I. Perepechko, “An Introduction to Polymer Physics”, Mir Publishers, Moscow, 1981
   3. L. H. Sperling, “Introduction to Physical Polymer Science”, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1986
   4. P. C. Hiemenz, “Polymer Chemistry. The Basic Concepts”, Marcel Dekker, New York, 1984
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеПредавања и експерименталне вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава20Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари