Навигација

14ХКК48 - Контрола квалитета индустријских производа

Спецификација предмета
НазивКонтрола квалитета индустријских производа
Акроним14ХКК48
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомАналитичка хемија, Аналитичке технике у контроли квалитета, Инструменталне методеОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студенти изуче и савладају основне принципе производних процеса у разним индустријским гранама. Поред тога студенти треба да савладају принципе хемијске анализе реалних система који обухватају сировине, производе и међупроизводе и да их примене у контроли квалитета индустријских производа и унапређењу технолошких поступака.
   Исходи учења (стечена знања)Способност за индивидуални и тимски рад на примени стандардних и развоју нових метода за контролу и унапређење квалитета у индустријској производњи.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод у технологију, њен задатак и значај. Улога контроле квалитета у индустрији и могући правци унапређења квалитета производа и процеса производње. ; Чврста, течна и гасовита горива и методе за контролу квалитета. Производња и анализа неорганских материјала. Контрола квалитета сировина и готових производа у металургији. Масти и уља и површински активне супстанце. Производња шећера, скроба и целулозе. Производња пива и алкохола и контрола процеса и квалитета готових производа. Прерада и штављење сирове коже. Анализа помоћних средстава за штављење и контрола квалитета готових кожа. Пластичне масе и гума, поступци производње и методе испитивања квалитета. Пестициди. Механизам деловања, производња и методе испитивања.
   Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе (Испитивање квалитета горива, силиката, легура, масти и уља, сапуна и детерџената, пива и алкохола, коже).
   Литература
   1. С. Стевановић, К.Тривунац, Индустријска хемијска анализа, скрипта, ТМФ, Београд 2008.
   2. Д. Виторовић, Хемијска технологија, Научна књига, Београд, 1987.
   3. В. Рекалић, О. Виторовић, Аналитичка испитивања у технолошкој производњи (принципи и поступци), ТМФ, Београд, 1988.
   4. James A. Kent (Editor), Riegel's Handbook of Industrial Chemistry, Springer, 2003.
   5. F.D.Snell, L.S.Ettre, Encyclopedia of Industrial Chemical Analysis, Intersci. Publish., New York, 1980.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   23
   Методе извођења наставеТеоријска настава, експерименталне вежбе и домаћи задаци.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична настава15Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми25
   Семинари