Навигација

14ХЕИ414 - Металне превлаке

Спецификација предмета
НазивМеталне превлаке
Акроним14ХЕИ414
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студент упозна са свим ступњевима у процесу наношења металних превлака, са механизмом њиховог наношења, као и функцијама металних превлака. Студент треба да савлада технологије таложења различитих металних превлака и заштите металним превлакама, као и да направи паралелу између заштите металним и неметалним превлакама.
   Исходи учења (стечена знања)Студент је стекао основна теоријска сазнања о врстама металних превлака, начинима њихових добијања, као и својствима металних превлака. Научио је из којих се раствора и под којим условима могу добити металне превлаке у зависности од њихове примене. Савладао је основни прорачун у галванској тахници, као и различите експерименталне методе наношења металних превлака, у зависности од њиховог облика, величине и жељених својстава.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе• Врсте металних превлака, примена, значај. Врсте електролита ; • Електрохемијски поступци наношења металних превлака (таложење метала на катоди из раствора простих и комплексиних соли, електрокристализација, утицај инхибитора, издвајање водоника, појаве на анодама, превлаке бакра, цинка, никла, хрома, калаја, сребра, злата) ; • Основни прорачуни у галванотехници ; • Особине и испитивање металних превлака (структура, тврдоћа, порозност, корозиона стабилност, адхезија, отпорност на хабање, електрична отпорност, сјај, храпавост, контрола и кориговање електролита) ; • Добијање превлака легура ; • Хемијски поступци добијања металних превлака ; • Отпадне воде и заштита околине ;
   Садржај практичне наставе; • Наношење металних превлака. Испитивање утицаја густине струје и додатака на својства металних превлака ; • Наношење вишеслојних металних превлака и наношење металних превлака на ситне предмете ; • Примена Хулове ћелије за испитивање расподеле струје ; • Наношење металне превлаке хемијским постпуком ;
   Литература
   1. Превлаке легура цинка – електрохемијско добијање и корозиона стабилност, СИТЗАМС, Београд, 2009.
   2. С.Ђорђевић, Металне превлаке, Техничка књига, Београд, 1970.
   3. М.Максимовић, Галванотехника, ТМФ, Београд, 1995.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставе• Предавања ; • Експерименталне вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава50Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари