Навигација

14ДИЗ8 - Течна хроматографија-масена спектрометрија

Спецификација предмета
НазивТечна хроматографија-масена спектрометрија
Акроним14ДИЗ8
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са основним принципима методе течна хроматографија високе перформансе у спрези са масеном спектрометријом, као и могућностима примене ове методе за анализу узорака из животне средине, намирница и лекова. Практичним радом у лабораторији студенти треба да стекну основне вештине за рад на течно-масеном спектрометру. Израда семинарског рада има за циљ да студенти, на конкретном примеру везаном за њихову област интересовања, савладају све аспекте развоја једне модерне аналитичке методе.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања везана за принцип рада течно-масеног спектрометра и основне вештине за рад на инструменту; развијају креативност и способност да користе стечена знања у решавању реалних аналитичких проблема; развијају комуникационе вештине током писане и усмене презентације семинарског рада.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у хроматографију. Течна хроматографија високе перформансе. Масена спектрометрија. Технике јонизације под атмосферским притиском. Тандем масена спектрометрија. Развој методе. Припрема узорка. Интерпретација масеног спектра. Квантитативна анализа. Примери из праксе. ;
  Садржај практичне наставеРазвој хроматографске методе. ; Принцип рада масеног спектрометра, тјунирање инструмента. ; Интерпретација масених спектара. ; Постављање инструменталне методе и методе за обраду података. ; Припрема узорка за анализу. ; Анализа реалног узорка методом течне хроматографије-масене спектрометрије. ;
  Литература
  1. Интерна скрипта са предавања
  2. Ardrey R. E., Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, John Wiley&Sons Ltd, Chichester, England, 2003.
  3. Niessen W.M.A:, Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, CRC Press, Boca Raton, 2006.
  4. Cole, R.B., Electrospray Ionization Mass Spectrometry, John Wiley&Sons INC, New York, 1997.
  5. Релевантни научни часописи
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставетеоријска настава, лабораторијске вежбе, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50