Навигација

14Д187 - Пројектовање вишефазних хемијских реактора

Спецификација предмета
НазивПројектовање вишефазних хемијских реактора
Акроним14Д187
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти стекну знање о основним моделима вишефазних хемијских реактора, полазећи од микро реактора који се користе код лабораторијских испитивања сложених каталитичких и некаталитичких процеса па све до поставки и пројектовања индустријских реактора.
  Исходи учења (стечена знања)Детаљним описом модела неких индустријских вишефазних реактора и симулацијом њиховог рада, као што су реактори за процесе хидродесулфуризације различитих фракција нафте, реактори за процесе полимеризације нижих олефина, синтезе метанола, кандидати ће имати прилику да провере стечена теоријска знања, а истовремено израдом одговарајућег пројектног задатка да ова знања и на конкретан начин демонстрирају. Тиме студенти стичу способности да анализирају рад и/или пројектују индустријске хемијске реакторе.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеАнализа, моделовање и димензионисање вишефазних реакторских система који су најзаступљенији у индустрији. Дефинисање комплексних математичких модела реалних вишефазних хемијских реактора захтева детаљну анализу ефеката макро- и микро-мешања у реакторима. Програм овог курса обухвата поред дефинсиања начина струјања и мешања флуида у реалним вишефазним системима и анализу преноса масе и топлоте у реакторима са непокретним слојем катализатора, као и анализу процеса деактивације катализатора.
  Садржај практичне наставеУ оквиру практичне наставе решавају се комплекснији проблеми из области вишефазних хемијских реактора у оквиру пројектног задатка.
  Литература
  1. G.F. Froment, K.B. Bischoff: Chemical Reactor Analysis and Design. 2nd Ed., J. Wiley&Sons, N. York, 1990
  2. Wen, Fan, Models for Fluid Flow in Reactor, M. Dekker, N. York, 1976
  3. P. O, Connor, T. Takatsuka, G.L. Woolery, Deactivation and Testing of Hydrocarbon-Processing Catalysts, ACS Szmp. Ser. 634, ACS, Chicago, 1996
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања и пројектни задатак
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари