Навигација

14Д160 - Полимерни биоматеријали

Спецификација предмета
НазивПолимерни биоматеријали
Акроним14Д160
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомНемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са полимерним биоматеријалима, начином добијања и тестирања, као и најзначајнијим применама ових материјала у медицини, фармацији и стоматологији.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања о савременим методама добијања, својствима и примени полимерних биоматеријала у системима за контролисано отпуштање лекова, регенерацији ткива и органа и дизајнирању медицинских направа за примену у медицини, фармацији и стоматологији. На основу ових знања способни су да изврше селекцију оптималног полимерног биоматеријала и методе добијања направе за жељену област примене.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПолимерни биоматеријали-структура, својства, карактеризација, класификација и примена полимерних биоматеријала. Класификација медицинских направа. Методе тестирања полимерних биоматеријала. Најважнији природни и синтетички полимерни биоматеријали. Биодеградабилност и механизми биодеградације-полилактиди и полигликолиди. Полимерни биоматеријали осетљиви на деловање стимуланса из спољашње средине-"интелигентни хидрогелови". Хидрогелови-структурни и кинетички параметри, механичка и дифузиона својства. Хидрогелови на бази поли(2-хидроксиетил (мет)акрилата), хитозана и алгината. Хидрогелови као матрице за терапеутски активне јоне метала у системима за контролисано отпуштање. Полимерне наночестице у контролисаном отпуштању. Медицинске направе за дермално и трансдермално контролисано отпуштање. Биоадхезија и мукоадхезија. Биоадхезиви у дерматологији, хирургији и стоматологији. Полимерни биоматеријали у регенерацији ткива. Антимикробни полимерни биоматеријали. Биофункционалност-биокомпатибилност и биолошки одговор током примене. Стерилизација медицинских направа. Дизајн и регулатива медицинских направа.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. С. Томић, Ј. Филиповић, Полимерни биоматеријали, Интерни материјал Катедре за ОХТ, ТМФ, Београд, 2013.
   2. S. Dimitriu, Polymeric biomaterials, Marcel Dekker, 2013.
   3. J.B. Park, R.S. Lakes, Biomaterials-An Introduction, Springer, 2007.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеПредавања, консултације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит50
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари30