Навигација

14Д128 - Виши курс карактерисања макромолекула

Спецификација предмета
НазивВиши курс карактерисања макромолекула
Акроним14Д128
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомХемија макромолекула или Својства полимерних материјалаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања о најсавременијим техникама за одређивање својстава полимера у раствору и чврстом стању. Предмет укључује самосталну израду две лабораторијске вежбе и семинарског рада.
  Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног предмета, студенти су (i) стекли способност да изаберу одговарајуће мерне технике за одређена испитивања и да обраде добијене резултате, (ii) стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за рад у истраживачком тиму, (iv) стекли вештине комуникације за јасно формулисање експерименталног проблема, начина решавања проблема и представљања експерименталних резултата. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОдређивање моларне масе полимера мерењем интензитета расуте светлости – статичко и динамичко расипање светлости. Одређивање моларне масе и расподеле моларних маса полимера гел пропусном хроматографијом, као и методом МАЛДИ-ТОФ-МС. Фракционисање полимера при ламинарном течењу раствора и дејству неког поља нормалног на правац течења – ФФФ метода. Одређивање разгранатости макромолекула. Одређивање надмолекулске структуре полимера. Поларизациони и електронски микроскоп. Микроскопи са скенирајућом сондом. Термичка, механичка и оптичка својства полимера и њихово одређивање. Одређивање својстава полимера као диелектрика.
  Садржај практичне наставестудијски истраживачки рад
  Литература
  1. S. Jovanović, K. Jeremić, Karakterisanje polimera, TMF, Beograd, 2007
  2. E. Schröder, G. Müller, K.F. Arndt, Polymer Characterization, Hanser Publishers, Munich, 1989
  3. G. Kampf, Characterization of Plastics by Physical Methods, Hanser Publishers, Munich, 1986;
  4. E. Collins, J. Bareš, F.W. Billmeyer, Jr., Experiments in Polymer Science, John Wiley & Sons, New York, 1973
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.50.5
  Методе извођења наставеПредавања, семинарски радови и консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари30