Навигација

14Д107ТТ - Медицински текстил

Спецификација предмета
НазивМедицински текстил
Акроним14Д107ТТ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је овладавање фундаменталним знањима која се односе на добијање, структуру, својства и примену медицинског текстила. Стечена знања развиће способност за мултидисциплинарни приступ новим текстилним материјалима и новим технологијама, развоју нових медицинских текстилних материјала, као и самостално дефинисање нових идеја у истраживањима.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти се оспособљавају да знања из области медицинског текстила могу користити као теоријску и практичну подлогу у научно-истраживачком и стручном раду у области текстилих и техничких материјала. Студенти ће овладати фундаменталним знањима о савременим медицинским текстилним матријалима и производима, развити способност критичке анализе постојећих знања и предвиђања понашања медицинског текстила у експлоатацији. Такође, студенти се оспособљавају да воде истраживања, осмишљавају пројектне задатке који резултују новим сазнањима, воде критички дијалог у научној и стручној области и доносе стратешке одлуке.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет обухвата фундаментална знања из области медицинског текстила, са посебним освртом на процесе и поступке добијања, структуру и својства, и могућу примену. Обухвата нове материјале за третирање рана и превијање, имплантабилне медицинске материјале, вештачке депое лековитих препарата и текстилне материјале и производе за компресиону терапију.
   Садржај практичне наставеПредмет не садржи практичну наставу.
   Литература
   1. Bioactive Fibers and Polymers, ed. Ј.V.Edwards, T.L.Vigo, ACS symposium series, American Chemical Society, Washington, DC, 2001
   2. Medical Textiles, ed. S.Anand, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2001
   3. Textiles and the Skin, eds. P.Elsner, K.Hatch, W.Wigger-Alberti, Karger, Basel, 2003
   4. Biofunctional Textiles and the Skin, eds. U.-C.Hipler, P.Elsner, Karger, Basel, 2006
   5. Odgovarajuća literatura iz referentnih časopisa: Reactive and Functional Polymers, Textile Research Journal, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Cellulose, Fibers & Polymers.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава се реализује кроз предавања и израду семинарских радова.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40