Навигација

14Д020 - Увећање размера процеса

Спецификација предмета
НазивУвећање размера процеса
Акроним14Д020
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студенте упозна са методологијом увећања размера процеса, развијање способности да се на основу модела и прорачуна и лабораторијских и полуиндустријских истраживања правилно дефинишу пројектни параметри реалног индустријског процеса.
  Исходи учења (стечена знања)Способност самосталне примене основних принципа увећања размера процеса на димензионисање процеса и опреме на бази прорачуна и података са лабораторијских и полуиндустријских испитивања.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Повећање размера процеса производних система као сложена и специфична функција хемијског ижењерства; бројни детерминишући фактори на путу од малих (лабораторијских) до индустријских димензија; емпиријске, математичке и друге методе екстраполације. Значај и ограничења емпиријских корелација. Теорија сличности, геометријска, механичка, термичка и хемијска сличност, критеријуми и докази; Симулирање процеса са и без учешћа хемијске реакције у процесу; Моделовање процеса – опште, маргинални услови, моделовање феномена, моделовање система – теорија и методе; Повећање размера – повећање и моделовање, експоненти промене размера, сложеност система у коме симултано делују феномени преноса и хемијске реакције, услови и критеријуми сличности ових система, интегрална сличност. Реакције у хомогеном и хетерогеном систему. Монофазни систем и контактни реактори – повећање размера; Аналогија појава – математички изоморфизам, разне аналогије у физичко-хемијским, физичким и хемијским процесима. Хидродинамичке аналогије-теорија и примена. Пилот-плант, мини пилот-плант постројења, значај истраживања. Развој, екстраполација, теорија и техника градње. Типични примери: Мешање, вишефазни системи, пренос топлоте, хемијски реактори.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе које прате теоријску наставу.
  Литература
  1. Материјал са предавања, скрипта
  2. M. Zlokarnik, Scale-up in Chemical Engineering, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.KgaA, New York, 2002.
  3. R.E. Johnstone, Pilot Plants, Models and Scale-up methods in Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 1957.
  4. Bachurst, J.R., Harker, J.H., “Process Plant Design”, Heinemann, London, 1973.
  5. Seider, D.W., “Proces design principles: synthesis, analysis and evaluation”, Wiley Inc., New York, 1999.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти60
  Колоквијуми
  Семинари