Навигација

14Д015 - Одабрана поглавља технологије микробне биомасе

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља технологије микробне биомасе
Акроним14Д015
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаСтудент добија неопходна знања о производњи и коришћењу микробне биомасе и њених конституената у прехрамбеној индустрији, медицини и пољопривреди.
   Исходи учења (стечена знања)Кроз планирани наставни програм и израду семинарског рада, студенти ће стећи адекватно знање о сировинама, условима производње микробне биомасе и значају у и примени микробне биомасе и њених конституената у појединим гранама индустрије. Стечено знање ће моћи да примене у инжењерској пракси.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОпшти појмови о микробној биомаси, производњи и значају производње ; Синтеза биомасе и њен састав ; Сировине за производњу микробне биомасе и њених конституената ; Основне и помоћне сировине ; Припремне операције за производњу микробне биомасе ; Производња микробне биомасе на угљенохидратним, скробним, петрохемијским сировинама и њихов комерцијални значај ; Производња алги и конституената (фактори који утичу на производњу, основни технолошки параметри) ; Обрада микробне биомасе и примена у исхрани људи и животиња ; Производња и примена ћелијских конституената ; Примена микроорганизама у прехрамбеној индустрији, медицини и пољопривреди и заштити животне средине. ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. S. Šiler Marinković, Mikrobna biomasa, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2006.
   2. G.Walch, D. Headon, Protein Biotechnology, John Wiley&Sons, 1994.
   3. R.W. Hutkins, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Blackwell Publishing, 2006.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања у учионици (коришћење видео пројектора и табле). Израда семинарског рада и коловијума.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари30