Навигација

14ББИ486 - Биотехнологија у заштити животне средине

Спецификација предмета
НазивБиотехнологија у заштити животне средине
Акроним14ББИ486
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомУписан седми семестарОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним микробним активностима значајним за процесе контроле и спречавања загађења и процесе ремедијације воде, земљишта и ваздуха. Упознавање са захтевима законске регулативе и стандарада у области заштите животне средине.
   Исходи учења (стечена знања)Повезивање стечених знања са аспектима актуелних технологија које се примењују у заштити животне средине. Препознавање и управљање аспектима животне средине у пословној организацији из области биотехнологије и прехрамбене индустрије
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе1. Екологија и појмови животне средине. Загађења животне средине и њихови извори (класификација загађивача, стратегије контроле загађивача). ; 2. Примена биолошких система у заштити животне средине (међусобни односи микроорганизама, кинетика раста микроорганизама, раст на два супстрата, биотехнолошки поступци у заштити воде, земљишта и ваздуха). ; 3. Контрола загађења водених екосистема (параметри загађења водених екосистема – општи, хемијски, биолошки, тестови за одређивање токсичности и биоразградљивости). ; 4. Микробиолошки аспекти у третману воде за пиће и дистрибуционим системима (основни процесни кораци, дезинфекција, контрола раста биофилмова) ; 5. Основе биолошког третмана отпадних вода – отпадне воде, карактеризација отпадних вода, основне јединице процеса пречишћавања отпадних вода, кинетика микробног раста. ; 6. Аеробни процеси пречишћавања – процес активног муља, аеробне лагуне, биолошка филтрација. ; 7. Анаеробни процеси пречишћавања – биометаногенеза ; 8. Компостирање ; 9. Биоремедијација и фиторемедијација земљишта ; 10. Искоришћење органског отпада биотехнолошким процесима
   Садржај практичне наставеРачунске вежбе. Основе управљања животном средином – стандарди серије ИСО 14000 и законска регулатива. Аспекти животне средине у биотехнологији и прехрамбеној индустрији – Методологија идентификовања и вредновања аспеката животне средине, Контрола над операцијама, Праћење и мерење утицаја на животну средину, Унапређење система управљања животном средином. Обилазак предузећа са ситемом за пречишћавање отпадних вода.
   Литература
   1. H.J. Rehm, G. Reed, W. Schonborn, Biotechnology, Vol. 11c., Environmental Processes III, WILEY-VCH Verlag GmbH, D-69469 Weinheim, Federal republic of Germany, 2000
   2. Ljiljana Mojovic, Biološka obrada otpadnih voda, Zbirka rešenih zadataka sa teorijskim osnovama, TMF, Beograd, 2004.
   3. Gareth M. Evans, Judith C. Furlong, Environmental Biotechnology Theory and Application, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 2003
   4. C. Crittenden, R. Trussell, W. Hand, J. Howe, G. Tchobanoglous, MWH’s Water Treatment, John Wiley & Sons, Inc., 2012
   5. Srinivas T, Environmental Biotechnology, New Age International (P) Ltd., 2008
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања, практична настава, семинари, домаћи задаци
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична настава20Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари