Навигација

МИН473 - Металургија ретких и племенитих метала

Спецификација предмета
НазивМеталургија ретких и племенитих метала
АкронимМИН473
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање процеса и технолошких шема добијања ретких и племенитих метала у металургији са могућношћу праћења нових технолошких решења. ; Стицање инжењерског знања потребаног за даље усавршавање из области рециклаже метала, пројектовања технологија рециклаже и заштите околине.
  Исходи учења (стечена знања)Стицање инжењерског знања потребаног примењивог у инжењерству металних материјала, и за даље усавшавање из екстактивне металургије, металургије ретких метала, рециклаже и заштите околине.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Припрема сировина за добијање ретких и племенитих метала. ; • Поступци добијања, процеси редукције, рафинације и електролитички поступак. ; • Металургија праха ретких метала, обликовање, пресовање, синтеровање праха. Тешкотопиви ретки метали. ; • Металургија урана, припрема, лужење, рафинација соли, метални уран. ; • Металургија расејаних ретких метала. Лаки ретки метали. ; • Добијање и класификација метала високе чистоће. Поступци рафинације метала, зонална рафинација, фракциона кристализација, образовање лакоиспарљивих једињења, термичко разлагање. Електролиза раствора, растопа и амалгама. ; • Избор методе рафинације. Техно-економски параметри појединих поступака.
  Садржај практичне наставеЕксперименталне вежбе: припрема руда, процеси пржења, топљење и рафинација, припрема и лужење, пречишћавање раствора,
  Литература
  1. Б.Ђурковић, Д.Ђурковић, Металургија ретких метала, ТМФ, Београд (1991) 469.
  2. Ж.Камберовић, Добијање тешкотопивих метала из домаћих сировина, интерни материјал (2005) 50.
  3. Ж.Камберовић, Д.Синадиновић, М.Кораћ, Металургија злата и сребра, СИМС, 2006, 160.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  310
  Методе извођења наставеПредавања, домаћи задаци. Колоквијум, експперименталне вежбе. Семинарски рад обавезан. Испит се полаже писаним путем.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари25