Навигација

МИН37 - Металургија гвожђа и челика

Спецификација предмета
НазивМеталургија гвожђа и челика
АкронимМИН37
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним принципима процеса топљења гвожђа у високој пећи и осталих продуката у одговарајућим постројењима и на основу тога оспособљавање да се тим процесом у различитим типовима редукционих реактора управља.Овладавање процесно-инжењерским основама и принципима управљања и контроле, као и обезбеђења квалитета и даљег унапређивнања савремених кисеонично-конверторских поступака израде и континуираног ливења челика.
  Исходи учења (стечена знања)Курс пружа неопходна знања потребна за разумевање: (1) процеса топљења гвожђа у високој пећи као и (2). савремених кисеонично-конверторских поступака израде и континуираног ливења челика.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Принципи израде гвожђа у високој пећи. ; • Високопећна троска и њена улога. ; • Основне сировине и њихове карактеристике. ; • Горива у високопећном процесу. ; • Елементи конструкције и опреме високе пећи. ; • Елементи мерења и регулације високопећног процеса. ; • Савремени поступци добијања гвожђа методом директне редукције ; • Растопи на бази течног железа и челичанских троски. ; • Кисеонични конвертор као суперсонични реактор за рафинацију челика. ; • Ванпећна обрада и производња чистих челика. ; • Континуирано ливење. ; • Класификација гвожђа и челика. Стандарди. ;
  Садржај практичне наставеПрорачуни масених и ттоплотних биланса високе пећи, кисеоничних конвертора и осталих постројења у металургији гвожђа и челика .Посета Сартид, Смедерево.
  Литература
  1. Б. Божић, Металургија гвођа, БИГС, Београд, 1973
  2. Б. Божић, Хемијска металургија гвожђа и челика, Научна књига, Београд, 1973
  3. М.Јовановић, З.Поповић, Пећи у металургији гвожђа и челика, Грађевинска књига, 1970
  4. Металургија челика, Белешке са предавања Љ. Недељковића, интерни материјал катедре
  5. 65. Bodsworth C., Bell B.H.: Physical Chemistry of Iron and Steel Manufacture, Second Edition, Longman, 1972, London, ISBN 0 582 44116 1
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320
  Методе извођења наставетеоријска настава са рачунским вежбама
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари10