Навигација

МИН36 - Металургија обојених метала

Спецификација предмета
НазивМеталургија обојених метала
АкронимМИН36
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСамостално извођење инжењерских прорачуна реакционих и билансних параметара екстрактивне металургије, упознавање експерименталне технике и самосталног истраживачког рада.
  Исходи учења (стечена знања)Самостално извођење енергетских и материјално билансних прорачуна. Самосталан експериментални рад у лабораторији. Стицање инжењерског знања потребаног за даље усавшавање из екстактивне металургије, металургије ретких и племенитих метала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтање и перспектива развоја производње, особине и примена обојених метала Алуминијум, магнезијум, бакар, никал, олово, цинк, антимон, калај, племенити, платински и ретки метала, технолошке шеме добјања. Припрема руда и концентрата, пржење, топљење, конвертовање, рафинација. Упознавање технолошких шема добијања метала у металургији обојених метала са могућношћу праћења и промена технолошких решења добијања, рафинације и рециклирања метала.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе: добијање појединих метала (бакар, никл, цинк, олово, племените метале) са одговарајућим масеним и топлотним билансом коришћењем постојећих технолошких шема поступака за њихово добијање. Посебно ће бити дата примена софтверских пакета у горе наведеним билансима ; Експерименталне вежбе: припрема руда, процеси пржења, топљење и рафинација, припрема и лужење руда бакра и никла, пречишћавање раствора.
  Литература
  1. Р.Врачар, Ж.Живковић, Екстрактивна металургија алуминијума, Научна књига, Београд, 1993, 314.
  2. Р.Врачар, Екстрактивна металургија олова, Научна књига, Београд, 1995, 206.
  3. Р.Врачар, Екстрактивна металургија цинка, Научна књига, Београд, 1997, 205.
  4. Р.Врачар, Ж.Камберовић, Д.Синадиновић, В.Савовић, С.Стопић, К.Церовић, Прорачуни у металургији обојених метала, Бакар-Бор, 2000, 235.
  5. Ж.Камберовић, Д.Синадиновић, М.Кораћ, Металургија злата и сребра, СИМС, 2006, 160.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320
  Методе извођења наставеПредавања, домаћи задаци, рачунске и експерименталне вежбе. Колоквијуми су обавезни и полажу се пре извођења експерименталних вежби и након рачунских вежби. Семинарски рад обавезан. Испит се полаже писаним путем.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит40
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари15