Навигација

МИН32 - Теоријски основи пиро- и хидро- металуршких процеса

Спецификација предмета
НазивТеоријски основи пиро- и хидро- металуршких процеса
АкронимМИН32
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаИнжењерски прорачуни термодинамичких и кинетичких реакционих параметара металуршких процеса, упознавање експерименталне технике и самосталног истраживачког рада, као и основних механизама процеса у металургији са могућношћу примене у различитим технолошким шемама добијања, рафинације и рециклирања метала.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти могу самостално да изводе инжењерске прорачуне, коришћење софтверских пакета за термодинамичке и енергетско-билансне прорачуне. Увод у самосталан рад у лабораторији. Инжењерско знање потребно за даље наставне и експерименталне активности из екстактивне металургије и рециклаже метала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПроцеси стварања и дисоцијације карбоната, оксида и сулфида, критеријуми стабилности, кинетика и механизам. Сагоревања чврстог угљеника-Белова реакција, реакције угљеника са воденом паром. Теорија редукције, термодинамика, редуктивност, кинетика и механизам редукције железних оксида. Структура и особине металуршких растопа. Процеси рафинације. Оксидација сулфида, халогени процеси. Хидрометалуршки процеси, процес лужења, издвајања металних једињења и метала из водених раствора, цементација Основе процеса обогаћивања и пречишћавања раствора, екстракција, јонска измена.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе: енергетика и равнотежа хемијских реакција у металуршким процесима, раствори у металуршким процесима, законитости кинетике хомогених и хетерогених реакција у металуршким процесима. ; Експерименталне вежбе: пирометалургија (дисоцијација, оксидација, редукција, рафинација) и хидрометалургија (лужење, цементација, екстракција)
  Литература
  1. Ж. Живковић, В. Савовић, Теорија пирометалуршких процеса, Бакар, Бор, 1994.
  2. Д.Блечић Теорија металуршких процеса, Унирекс, Никшић, 1994.
  3. И.Илић, Р.Врачар, К.Церовић, С.Стопић, Ж.Камберовић, Збирка задатака из Теорије металуршких процеса, ИББ, Бор, 2001.
  4. И.Илић, Р.Врачар, Б.Ђурковић, Д.Синадиновић, Д.Вучуровић, Практикум из теорије металуршких процеса, ТМФ, Београд, 1986.
  5. A.N. Zelikman, G.M. Voldman, L.V. Belyevska, Theory of Hydrometallurgical Process, Metallurgii, Moscow, 1993.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  330
  Методе извођења наставеПредавања, домаћи задаци, рачунске и експерименталне вежбе. Колоквијуми су обавезни и полажу се пре извођења експерименталних вежби и након рачунских вежби. Семинарски рад обавезан. Испит се полаже писаним путем.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит40
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари15