Навигација

ИЖС47 - Пречишћавање отпадних гасова

Спецификација предмета
НазивПречишћавање отпадних гасова
АкронимИЖС47
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметом157 бодоваОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање теоретских и практичних знања о технологијама и уређајима за пречишћавање отпадних гасова. Уз принципе рада и пројектовања уређаја, прави се и њихова компаративна анализа, посебно са становишта могућих примена у конкретним погонима.
  Исходи учења (стечена знања)Познавање технологија и уређаја за пречишћавање отпадних гасова и смерница за њихову примену. Посетом индустријским односно енергетским погонима студенти упознају практичну примену ових технологија и радни режим уређаја.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗагађење ваздуха: облици и извори. Атмосферска дисперзија загађујућих материја. Контрола честичног загађења. Апарати и уређаји за контролу: таложне коморе, инерциони одвајачи, циклони, скрубери, филтери, електростатски таложници. Технике за контролу емисија отпадних гасова: апсорпција, адсорпција, сагоревање. Поступци уклањања једињења сумпора, азота, хлора и флуора.
  Садржај практичне наставеОбилазак индустријског и/или енергетског постројења и упознавање са конкретном применом технологија и уређаја за пречишћавање отпадних гасова.
  Литература
  1. Р. Цвијовић: Неауторизованa скриптa, TMФ, Београд, 1995.
  2. Ж. Грбавчић: Неауторизованa скриптa, TMФ, Београд, 2000.
  3. US Environmental Protection Agency: Air Pollution Training Institute Virtual Classroom, http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/HomeForm?OpenForm, 2007.
  4. P. N. Cheremisinoff and R. A. Young (Eds.), Air Pollution Control and Design Handbook. Part 2. New York: Marcel Dekker, 1977.
  5. А. Раковић: Загађивање и пречишћавање ваздуха, Грађевинска књига, 1981.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставеПредавања, семинарски радови
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична настава40Усмени испит55
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари