Навигација

ХПИ39 - Хемија макромолекула

Спецификација предмета
НазивХемија макромолекула
АкронимХПИ39
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОрганска хемија IОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са значајним аспектима хемије макромолекула, почев од молекулске структуре, начина извођења синтезе до својстава и примене полимера. Стицање основних знања о механизму и кинетици ланчаних и ступњевитих полимеризација. Овладавање основним техникама извођења реакција полимеризације. Сагледавање утицаја молекулске структуре на својстава и примену полимерних материјала.
  Исходи учења (стечена знања)1. Студенти су стекли основна знања о механизму и кинетици ланчаних и ступњевитих полимеризација. 2. Студенти су у могућности да тумаче како се избором мономера, начином и условима извођења синтезе може утицати на структуру макромолекула. 3. Студенти су овладали знањима о зависности макроскопских својстава макромолекула од њихове молекулске структуре.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни појмови, дефиниције и номенклатура. Класификација полимера. Структура полимера. Ступњевите полимеризације. Механизам и кинетика ступњевитих полимеризација. Полимеризација као ланчана реакција. Термодинамички и кинетички аспект ланчаних полимеризација. Радикална полимеризација. Механизам и кинетика елементарних реакција полимеризације. Јонске полимеризације и стереоспецифичне полимеризације. Технике извођења реакције полимеризације преко слободних радикала: полимеризације у маси, емулзији, суспензији, раствору и таложне полимеризације
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе:Средње вредности моларних маса и расподеле моларних маса. Поликондензације дифункционалних мономера. Теорије формирања гела. Полимеризације преко слободних радикала. Полимеризације преко анјона и катјона. Експерименталне вежбе: Предвиђено је да студент уради седам вежби: Синтеза полимера међуфазном поликондензацијом. Синтеза полиестара високотемпературном поликондензацијом. Израда тврдих и меких полиуретанских пена. Полимеризација метил-метакрилата у маси. Поли-меризација стирена у емулзији. Полимеризација метил-метакрилата у суспензији. Таложна полимеризација акрилонитрила. Синтеза полиетара и полиестaра отварањем прстенoва хетероцикличних мономера.
  Литература
  1. С.М. Јовановић, Ј. Ђонлагић, "Хемија макромолекула", ТМФ, Београд, 2004.
  2. Ј. Ђонлагић, "Хемија макромолекула - практикум", ТМФ, Београд, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  312
  Методе извођења наставепредавања, рачунске и експерименталне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит
  Практична настава15Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми25
  Семинари