Навигација

ХХП412 - Пројектовање процеса у хемијском инжењерству

Спецификација предмета
НазивПројектовање процеса у хемијском инжењерству
АкронимХХП412
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомМеханичке операције, Топлотне операције и Операције преноса масеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са принципима пројектовања и избора основне процесне опреме у процесима првенствено хемијске као и других индустријских грана. Упознавање са методологијом пројектовања процеса и опреме се врши употребом софтверских програма за пројектовање. Самостална израда дела технолошког пројекта на основу пројектног задатка. ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знање из пројектовања главне процесне опреме и процеса користећи софтвер за пројектовање процеса („Design II“, ChemCad итд.), у циљу провере рада делова постојећих реалних индустријских постројења као и пројектовање нове опреме и нових постројења. Упознавањем са тимским радом студенти сагледавају улогу и значај рада појединца у инжењерском тиму. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеВрсте пројеката и подлоге за пројектовање. Извори информација за пројектовање. Креирање технолошких шема у складу са технолошким процесом. Mатеријално и енергетско билансирање процеса. Билансирање процеса са провером биланса топлотних уређаја (размењивачи топлоте, процесне пећи итд.), двофазних и трофазних сепарационих посуда са прорачуном геометрије. Симулација процеса са дестилационим и апсорпционим колонама (израчунавање броја идеалних подова, рефлуксног односа, одређивање података о равнотежи пара –течност, праћење квантитета и квалитета добијених производа). Дефинисање основних режима струјања у цевоводима са двофазним струјањем. Основна објашњења о ефикасности и оптимизацији процеса. Основна инвестициона улагања у процес и опрему.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе и рад на рачунарима.
  Литература
  1. "Design „ Refernence Manual, www.winsim.com, 2013
  2. Ludvig, E, Applied Process Design for chemical and petrochemical plants, Volume 1,2 i3, 1979
  3. W. D. Seider, J. D. Seider, D. R. Lewinn, Product and Process Design Principles. Synthesis, Analysis and Evaluation, John Wiley and Sons, 2003.
  4. G. Towler, R. Sinnott, Chemical Engineering Design. Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, Butterworth-Heinemann, 2008.Engineering Calculations, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002.
  5. J. R. Cooper, R. W. Penny, J. R. Fair, S. M. Walas, Chemical Process Equipment, Selection and Design, Butterworth-Heinemann, 1988
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  230
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе и рад на рачунарима. Израда пројекта дела постројења за пречишћавање нафте или гаса.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит30
  Пројекти50
  Колоквијуми20
  Семинари