Навигација

ХФИ413 - Управљање процесима у фармацеутској индустрији

Спецификација предмета
НазивУправљање процесима у фармацеутској индустрији
АкронимХФИ413
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомЗа похађање: Програмирање, Механичке операције, Топлотне операције (или Механичке и топлотне операције), Операције преноса масе, Основи реакторског инжењерства ; За излазак на испит: Основи аутоматског управљања ;Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет студентима треба да омогући: ; 1. Сагледавање специфичности проблематике управљања процесима у фармацеутском инжењерству ; 2. Упознавање са савременим методама управљања које се могу применити у фармацеутској индустрији ; 3. Упознавање са специфичностима инструментације која се примењује у фармацеутској индустрији ;
  Исходи учења (стечена знања)После одслушаног курса, студенти ће бити у стању: ; - Да раде у аутоматизованим погонима фармацеутске индустрије. ; - Да дефинишу неопходну опрему за системе управљања у фармацеутској индустрији. ; - Да раде у тимовима срецијализованим за пројектовање система управљања за погоне фармацеутске индустрије. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1.Специфичности фармацеутских процеса (шаржни и полушаржни процеси, системи за прање и стерилизацију, захтев за стерилним радом); динамика процеса у ФИ ; 2.Сложеније конфигурације засноване на негативној повратној спрези: каскадна регулација, селективни и системи са гранањем сигнала, регулација односа, управна и управно-повратна спрега ; 3 Дигитални системи управљања: аналогни и дигитални сигнали, дискретни модели, дискретни регулатори, дигитални уређаји у управљању процесима ; 4. Практични аспекти: шеме управљања карактеристичним процесима у фармацеутској индустрији; различити нивои примене дигиталних рачунара у управљању (мониторинг и аквизиција података, DDC, SCADA, DCS) ;
  Садржај практичне наставеВежбе у у рачунарској лабораторији, уз коришћење програмских пакета Matlab са специјализованим додацима за обаст управљања. Два пројектна задатка.
  Литература
  1. Менка Петковска, “Мерење и управљање у процесним системима sistemima”, ТМФ, Београд 2007
  2. Материјали са предавања, Материјали за вежбе, у електронском облику
  3. Anthony Hickey, David Ganderton, “Pharmaceutical Process Engineering”, Marcel Dekker, Basel, 2001
  4. George Buckbee, Joseph Alford, Automation applications in Bio-Pharmaceuticals, ISA, Research Triangle Park, NC, 2008
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеПредавања са примерима, вежбе у рачунарској лабораторији, израда пројектних задатака, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти50
  Колоквијуми
  Семинари