Навигација

14ХФИ38 - Основи фармацеутског инжењерства

Спецификација предмета
НазивОснови фармацеутског инжењерства
Акроним14ХФИ38
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предмета1. Упознавање са конвенционалним и савременим формама фармацеутских препарата. ; 2. Упознавање са принципима дистрибуције и разградње лекова у организму на макро нивоу. ; 3. Упознавање са радом у стерилним услевима и основним принципима процеса производње и паковања фармацеутских производа уз примену фармацеутске регулативе, валидације, контроле квалитета као и одржавања добре произвођачке праксе (GMP). ; 4. Упознавање са основним специфичностима фармацеутских процеса у односу на друге врсте процеса. ; 5. Успостављање солидне основе за даљи развој и усавршавање кроз унапређење тимског рада и интердисциплинарног приступа решавању инжењерских проблема у пракси.
  Исходи учења (стечена знања)1. Студенти су оспособљени за рад у стерилним условима и пројектовање стерилних уређаја. ; 2. Студенти су упознати са посебностима фармацеутских процеса у односу на друге процесе ; 3. Студенти су оспособљени за добијање микро честица (алгинатни матрикс добијен методама атомизације) и везикула типа липозома и емулзија дефинисаног фосфолипидног састава. ; 4. Студенти добијају потребна знања за рад у индустријским условима кроз посете Фармацеутским Компанијама (Галеника, Хемофарм и Фиторафмација).
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредметом је обухваћена подела и проучавање конвенционалних и савремених форми фармацеутских препарата. Посебна пажња се посвећује проучавању принципа и поступака моделовања преноса масе (активне супстанце) до жељеног места дејства у организму. У оквиру предмета изучавају се и специфичности везане за производњу фармацеутских производа (рад у стерилним условима, са стерилним процесима, испињавање услова које прописује фармацеутска регулатива, одржавање добре произвођачке праксе, контрола и валидација квалитета производа.
  Садржај практичне наставеПредметом су предвиђене лабораторијске вежбе које обухватају најважније методе и поступке добијања савремених фармацеутских препарата (инкапсулационе технике). Посебна пажња се посвећује лабораторијском раду у стерилним условима (рад у ламинару, руковање аутоклавом) и поступцима за добијање и карактеризацију фармацеутских препарата (микоскопија). Поступци за добијање воде за инјекције (WFI)
  Литература
  1. Биопроцесно инжењерство, М. Миливојевић, В. Ђорђевић, Б. Бугарски, В. Недовић, Академска Мисао 2013.
  2. I. Jalšenjak, V. Jalšenjak, J. Filipović-Grčić, Farmaceutika, Školska knjiga d.d., Zagreb, (1998).
  3. G. A. Lewis, D. Mathieu and R. P. Than Luu, Pharmaceutical Experimental Design , Marcel Dekker, 1999
  4. Gilbert S. Nanker, C. T. Rhodes, Modern Pharmaceuticals , Marcel Dekker, 2002.
  5. Mатеријал са предавања.
  6. N.V. Majeti, R.Kumar, N.Kumar, A.J. Domb, M.Arora, Pharmaceutical Polymeric Controlled Drug Delivery Systems, Advances in Polymer Science, 160, 45-117.
  7. I.A.K. Amashta, O.K. Trabanca, D.K. Trabanca, Los materiales inteligentes de este milenio: Los hidrogeles macromoleulares , sintesis, propiedades y aplicacciones, Universidad del Pais Vasco, (2003), ISBN: 84-8373-637-3.
  8. N.V. Majeti, R. Kumar, Nano and Microparticles as Controlled Drug Delivery Devices, J. Pharm. Pharmaceut. Sci., 3 (2), (2000) 234-258.
  9. C. Valenta, B.G. Auner, The Use of Polymers for Dermal and Transdermal Delivery, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 58, (2004) 279-289.
  10. R. Hejazi, M. Amiji, Chitosan-based gastrointestinal delivery systems, Journal of Controlled Release, 89, (2003) 151-165. S.A. Agnihorti, N.N. Mallikurjuna, T.M. Aminabhavi, Racent advances on chitosan-based micro- and nanoparticles in drug delivery, Journal of Controlled Release, 100, (2004) 5-28. M.R. ten Breteler, V.A:Nierstrasz, M.M.C.G.Warmoeskerken, Textile Slow-release systems with medical appications, Autex Research Journal, 2(4) (2002), 176-189.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеТеријска настава, практична настава, семинарски рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30