Навигација

14Д114 - Реологија полимера

Спецификација предмета
НазивРеологија полимера
Акроним14Д114
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнема условаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са дефиницијама и експерименталним методама одређивања реолошких параметара полимерних материјала, као и са емпиријским једначинама, математичким моделима и теоријама које описују вискоеластично понашање полимерних материјала. Предмет обухвата и студијски истраживачки рад, обраду и презентацију резултата реолошких мерења.
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (i) стекли знања која дају увид у структуру материјала и омогућавају да се сагледа утицај реолошких својстава на начин прераде и примене полимерних материјала, (ii) овладали експерименталним техникама карактеризације реолошких својстава полимерних материјала, (iii) стекли одговарајући ниво знања за јасно формулисање задатака и представљање резултата реолошких мерења.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеРеологија полимера бави се изучавањем течења и деформације полимерних материјала при деловању спољње силе. Вискоеластичност полимерних материјала. Вискоеластични модели. Механички елементи и модели. Расподела релаксационих и ретардационих времена. Утицај температуре и времена на реолошко понашање полимера. Зависност показатеља реолошког понашања од молекулске структуре полимера. Вискозност растопа полимера. Концентровани раствори полимера и гелови. Teчење дисперзних система. Стичу се знања која дају увид у структуру материјала и омогућавају да се сагледа утицај реолошких својстава на начин прераде и крајњу намену полимерних материјала.
  Садржај практичне наставеУ оквиру студијског истраживачког рада предвиђенo је да студент изврши литературни преглед, осмисли и изведе два реолошка експеримента, обради добијене резултате, а затим и да их презентује. Предвиђено је да студент одабере два реолошка огледа, а бира: Одређивање вискозности концентрованих раствора полимера и дисперзних система. Одређивање вискозности растопа полимера диманичком механичком анализом. Одређивање реолошког понашања полимерних хидрогелова. Одређивање фазних и физичких прелаза кристалиничних и аморфних полимера динамичком механичком анализом.
  Литература
  1. J. D. Ferry, “Viscoelastic properties of polymers”, John Wiley & Sons, New York, 1980.
  2. L. H. Sperling, “Introduction to physical polymer science”, 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc. New York, 2006.
  3. C. V. Macosco, "Rheology: Principles, Measurements, and Applications", Wiley-VCH, 1994.
  4. M.T. Show, W. MacKnight, “Introduction to Polymer Viscoelasticity”, 3rd. Ed. John Wiley & Sons, Inc. New York, 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставенастава, консултације, експериментални рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит50
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20