Навигација

14Д009 - Материјали за обновљиве изворе енергије

Спецификација предмета
НазивМатеријали за обновљиве изворе енергије
Акроним14Д009
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање академских знања за подручје савремених извора енергије, способност повезивања мултидисциплинарних знања.
  Исходи учења (стечена знања)Упознавање са физичким карактеристикама савремених материјала који се користе у фототермалној, фотонапонској, хибридној и високотемпературној конверзији Сунчевог зрачења. Студент стиче знања да може самостално или у тиму да решава развојне и технолошке проблеме. Стечено знање је неопходно за сагледавање техничких, еколошких, економских и политичких аспеката коришћења обновљивих извора енергије.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЕнергија, екологија, економија као светски приоритети. Материјали за нове и алтернативне изворе енергије. Соларна енергија; материјали за соларне ћелије, соларне технологије, соларни системи. Алтернативни извори енергије (на бази кретања флуида - енергија ветра, енергија воде - мале хидроелектране, енергија гасних подземних извора, енергија потреса у литосвери енергија вулкана) и нови материјали. Батерије и микробатерије на бази електронских керамичких материјала. Батерије и батеријски системи за посебне намене портабл уређаји и електрична и хибридна возила). Гориве ћелије базиране на чврстим оксидима. Инжењеринг у пројектовању и инсталирању компоненета и система различитих извора енергије у циљу веће ефикасности производње и експлоатације енергије. Глобална стратегија истраживања и развоја нових материјала за нове и алтернативне изворе енергије.
  Садржај практичне наставеУ оквиру овог курса студенти раде пројектни задатак са слободном темом из области обновљивих извора енергије. Рад се презентује у облику извештаја, компјутерског модела, лабораторијског експеримента, математичког модела.
  Литература
  1. Т. Pavlović, D. Milosavljević, D. Mirjanić, Renewable energy sources, ANURS, B. Luka, 2013.
  2. B. Sorensen "Renewable Energy", , Academic Press, 1980.
  3. G. Boyle, “Renewable Energy”, Oxford University Press, 2004. ;
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, семинари, лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари30