Навигација

ЗП41 - Економика предузећа и менаџмент

Спецификација предмета
НазивЕкономика предузећа и менаџмент
АкронимЗП41
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомПоложен предмет Инжењерска економијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ овог педмета јесте да допринесе употпуњавању знања дипломираних инжењера и знањем из области пословне економије и менаџмента, које је неопходно за успеђно обављање њихове будуће професије, како приликом врђенја техно.економских анализа одређених процеса, тако и приликом доношења одговарајућих управљачких одлука.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање знањем и методама из области пословне економије и менаџмента, непоходних приликом техно.економских анализа, калкулација , рачунања параметара пословног успеха, као и приликом доношења управљачких одлука.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКурс се састоји из две посебне научне дисциплине: Економике предузећа и Менаџмента. Економика предузећа: Економика предузећа као наука; Економски систем предузећа; Елементи производње и улагања у репродукцију; Средства предузећа и радни колектив; Трошење средставаи његова класификација; Методологија обрачуна трошкова; Израчунавање прага економичности; Методе калкулације цене коштања; Ангажовање и кружење вредности у репродукцији; Појавни облици и метаморфозе вредности у репродукцији; Фазе циклуса репродукције;Резултати репродукције; Економски принципи репродукције и показатељи пословног успеха; Менаџмент: дефинисање менаџмента као научне дисциплине, вештине управљања и организационе структуре; Настанак и развој менаџмента; Принципи менаџмента; Управљање процесом технолошког развоја предузећа; Основне функције менаџмента: Планирање; Организовање, Запошљавање; Утицање; Контролисање;
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Ставрић, Б., Кокеза, Г., Управљање пословним системом, ТМФ, Београд, 2009.
  2. Пауновић, Б., Економика предузећа, Економски факултет, Београд, 2012.
  3. Charles, M., Thomas, R., Menagerial Economics, Mc Graw-Hill, New York, 2002.
  4. Robbins, S., Coulter, M., Management, Pearson Education, New Yersey, 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  310
  Методе извођења наставеПредавања се изводе уз помоћ презентације на видео биму уз активно учешће студената; вежбе су рачунске, изводе се на табли и уз помоћ видео бима, уз активно укључивање студената; Два колоквијума у току семестра омогућавају проверу знања студената и ослобађање од тог дела програма за испит.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит70
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари