Навигација

ЗП35 - Инструменталне методе

Спецификација предмета
НазивИнструменталне методе
АкронимЗП35
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомАналитичка хемија, Органска хемија 1Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да се студенти упознају са најчешће коришћеним инструменталним методама хемијске анализе, да науче како да одаберу методу за анализу различитих узорака и да процене поузданост и тачност одабране методе.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се упознају са теоријским поставкама на којима се методе заснивају, као и са могућностима примене ових метода у савременој хемијској анализи. На овом курсу студенти стичу знања о начину избора методе, о одговарајућој припреми узорка, интерпретацији резултата, а кроз индивидуалне лабораторијске вежбе овладају и техником рада на инструментима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКалибрација и стандардни раствори, Принципи спектралне анализе, Спектроскопија у ултрвиолтној и видљивојобласти, Спектроскопија у инфрацрвеној области, Флуориметрија, Атомска апсорпциона спектроскопија, Емисиона спектроскопија, Индуковано спрегнута плазма, Гасна хроматографија, Течна хроматографија, Масена спектрометрија, Нуклеарна магнетна резонанца, Термијске методе.
  Садржај практичне наставе1. Снимање абсорпционог спектра и одређивање радне таласне дужине ; 2. Квантитативно одређивање гвожђа у води ; 3. Снимање инфрацрвеног спектра и идентификација једињења ; 4. Одређивање цинка у води методом атомске абсорпционе спектроскопије ; 5. Квантитативна анализа смеше угљоводоника гасном хроматографијом ; 6. Течна хроматографија са ултравиолетним детектором ; 7. Масена спектрометрија
  Литература
  1. J. Мишовић i T. Аст, Инструменталне методе хемијске анализе, TMФ Београд 1989.
  2. С. Милосављевић, Структурне инструменталне методе, БУ, Хемијски факултет Београд 1997.
  3. Д. Антоновић, Инструменталне методе у органској хемији - збирка задатака, TMФ, Београд, 2003.
  4. Д. Антоновић, Инструменталне методе у органској хемији - таблице, TMФ, Београд, 2001.
  5. M. Тодоровић, П. Ђорђевић i В. Антонијевић, Оптичке методе инструменталне анализе, БУ, Хемијски факултет Београд 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава15Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари