Навигација

ЗП34 - Топлотне операције

Спецификација предмета
НазивТоплотне операције
АкронимЗП34
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомТермодинамикаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаИзучавање механизама преноса топлоте. Упознавање са основним геометријским карактеристикама, термохидрауличким прорачунима и радом топлотних апарата.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања на основу којих могу да изврше избор и специфицирање најчешће коришћених апарата за пренос топлоте у индустрији, као и пројектовање размењивача топлоте.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеI ПРЕНОС ТОПЛОТЕ. Механизми преноса топлоте. Стационарно и нестационарно провођење топлоте. Прелаз топлоте без и при фазној трансформацији флуида. Теорија сличности. Корелације за прелаз топлоте. Пролаз топлоте. Пренос топлоте зрачењем. ; II ТОПЛОТНИ АПАРАТИ. Класификација, избор и примена. ; III РЕКУПЕРАТОРИ. Енергетски биланс. Расподела температура. Методе прорачуна: а) Средња логаритамска разлика температуре, б) Преносне јединице. ; IV РАЗМЕЊИВАЧИ ТОПЛОТЕ СА ЦЕВНИМ СНОПОМ, ОМОТАЧЕМ. Основне карактеристике и примена. Основни делови. Термички отпори. Термохидраулички прорачуни. ; V ПЛОЧАСТИ РАЗМЕЊИВАЧИ ТОПЛОТЕ. Основне карактеристике и примена. Основни делови. Термохидраулички прорачуни. ; VI УКУВАЧИ. Основни типови и примена. Континуално испаравање: Једностепено и вишестепено. ; VII ПРЕНОС ТОПЛОТЕ У ШАРЖНИМ ПОСТУПЦИМА. Типови апарата са а) омотачем, б)уроњавајућом површином за топлотну размену, ц) спољним размењивачем топлоте. Пренос топлоте и пад притиска. Пројектовање апарата. ;
  Садржај практичне наставеРачунарске симулације и семинарски радови који прате теоријску наставу.
  Литература
  1. Đorđević, B., Valent,V., Šerbanović, S., Termodinamika sa termotehnikom, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2007
  2. Tasić, A., Šerbanović, S., Đorđević, E., Toplotne operacije i oprema, TMF, Beograd, 2005.
  3. Živković, E., Šerbanović, S., Tasić, A., Pločasti razmenjivači toplote i ukuvači, skripta, TMF, Beograd, 2007.
  4. McCabe,W.K., Smith,J.C., Harriot,P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 2005
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања и рад на рачунару.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми70
  Семинари